Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Hòa Bình: Chủ động đào tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Thứ Hai, 08/06/2020 | 15:28

Những năm gần đây, công tác tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ được huyện Hòa Bình quan tâm đặc biệt. Theo đó, việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo cũng được đổi mới nhằm giúp đội ngũ cán bộ này phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu trong công tác. 

Đồng chí Hồ Thanh Thủy - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình (giữa) trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.T

Để tạo chuyển biến trong công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, Huyện ủy Hòa Bình đã tiến hành quy hoạch, xây dựng Đề án tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030. Đối tượng của đề án gồm cán bộ trẻ dưới 35 tuổi và cán bộ nữ tuổi đời từ 35 - 40, được chọn từ các cơ quan ban ngành huyện và các xã, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và tiến hành bổ nhiệm các chức danh thuộc diện Huyện ủy quản lý.

Đồng chí Hồ Thanh Thủy - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, cho biết: Đến nay huyện đã hoàn thành công tác quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện là 122 đồng chí, có 80 đồng chí được quy hoạch cấp ủy huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 41 đồng chí tuổi đời dưới 40, chiếm tỷ lệ 51,25% và 27 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 33,75%. Đồng thời, quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn của huyện 469 đồng chí, trong đó quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ 208 đồng chí, có 185 đồng chí tuổi đời dưới 40, chiếm tỷ lệ 88,94% và 73 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 35,09%.

Nhờ làm tốt các khâu trong công tác lựa chọn, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nên qua thực tế Đại hội đảng bộ các xã, thị trấn của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy khóa mới đã được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 61% và tỷ lệ nữ chiếm 20,95%.

Để thực hiện mục tiêu chủ động nguồn cán bộ dồi dào, khắc phục triệt để tình trạng hẫng hụt cán bộ; việc lựa chọn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035 đều là những cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín cao, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự kế thừa, chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong tình hình mới. Trong năm 2019, Huyện ủy đã tuyển chọn trên 200 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia 2 lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn trong thời gian hơn 2 tháng tại huyện (do huyện phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 4 tổ chức), với nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phương pháp lãnh đạo, quản lý… Bên cạnh đó, huyện cũng đã phối hợp với Trường Chính trị Châu Văn Đặng tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho trên 160 cán bộ ban, ngành huyện và các xã, thị trấn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Hòa Bình phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đạt từ 40% trở lên, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy huyện đạt từ 30% trở lên; cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 20% trở lên, và các tỷ lệ này cũng được đặt mục tiêu phấn đấu tăng dần ở các nhiệm kỳ tiếp theo.

Để việc quy hoạch và Đề án tạo nguồn cán bộ đạt hiệu quả, hàng năm Huyện ủy Hòa Bình đều thực hiện việc luân chuyển, tăng cường nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý về các cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện đảm bảo phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường của cán bộ, qua đó giúp cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn. Từ đó, vừa đảm bảo tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ vừa thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ tất cả các khâu trong công tác cán bộ.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.