Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Bạc Liêu: Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 29/05/2020 | 17:00

Phát huy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; UBND tỉnh phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đóng góp sức người, sức của xây dựng lộ giao thông chào mừng đại hội Đảng bộ.

Mục đích của đợt thi đua là quán triệt sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua thật sự là đòn bẩy, là động lực khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, hăng say lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn nhằm động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua yêu nước, tỉnh lập kế hoạch phát động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Thông qua các hoạt động thi đua góp phần đẩy mạnh việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Các hoạt động thi đua phải được tổ chức sâu rộng, sôi nổi, thu hút đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ tham gia hưởng ứng, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua.

Công trình mở rộng lộ giao thông nông thôn chào mừng đại hội Đảng bộ xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Ảnh: H.T

Các hoạt động thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cụ thể như tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao của từng cấp, từng ngành, địa phương, từng lĩnh vực công tác. Tập trung huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và giảm nghèo bền vững. Xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, bộ máy nhà nước năng động, hiệu lực, hiệu quả. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp…

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, coi đây là phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 của địa phương, đơn vị mình để xác định mức độ đã hoàn thành; những khó khăn, tồn tại; những việc mới, việc khó, những vấn đề về kinh tế - xã hội phải tập trung sức lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch trong một thời gian nhất định và đề ra mục tiêu phấn đấu. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, phát động thi đua, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chọn ít nhất từ 1 - 2 công trình, chương trình, phần việc trọng điểm hoặc những việc mới, việc khó, khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra thực hiện nhưng còn ở mức thấp để tổ chức thi đua. Tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành các nội dung thi đua trước ngày 2/9/2020 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.