Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền

Thứ Tư, 14/09/2022 | 18:19

Xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lực lượng y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào Khmer xã Vĩnh Trạch Đông.

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Để thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo phải phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và xã, phường trên địa bàn. Cụ thể là chỉ đạo người đứng đầu phải gương mẫu trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các yêu cầu bức xúc của Nhân dân, không được đùn đẩy trách nhiệm, không thờ ơ vô cảm trước những khó khăn của người dân. Trong đó, người đứng đầu các phòng, ban, UBND các phường, xã phải cam kết hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ của UBND giao để làm cơ sở nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Trong các nhiệm vụ cam kết đều gắn với công tác dân vận, giải quyết kịp thời, hiệu quả các yêu cầu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện của đơn vị và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố khi để Nhân dân phản ánh về ý thức trách nhiệm, kết quả giải quyết những yêu cầu, thắc mắc của người dân. Nổi bật trong vấn đề này là thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố về phân công nhận đỡ đầu hộ nghèo cho cán bộ, đảng viên và các phòng, ban đã tích cực thực hiện đạt kết quả theo chỉ tiêu đề ra. Trong 9 tháng năm 2022, các địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xét cho 597 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm, với tổng số tiền trên 15.590 triệu đồng; tổ chức triển khai xây dựng, sửa chữa 39 căn nhà tình thương với số tiền 1.490 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 1.185 thẻ và hộ cận nghèo 4.007 thẻ; tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh và cấp thuốc cho hộ nghèo dân tộc trên địa bàn…

Đối với các phường, xã thì người đứng đầu chính quyền phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, kịp thời củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân vận chính quyền; thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa HĐND - UBND và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ); tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò phản biện xã hội, đề xuất giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Để làm tốt công tác dân vận, Thành ủy, UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, các ngành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập trên 650 cuộc, với tổng số 22.785 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, công tác phòng, chống dịch COVID-19, công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội... bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trực quan, pa-nô, áp-phích, tờ bướm, trên các trang mạng xã hội... Qua đó, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là một số đơn vị, địa phương chưa thật sự thấy được tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền nên công tác này có lúc chưa đi vào chiều sâu. Cơ sở vật chất phục vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các phường, xã tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Một số ít công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, xã chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong phục vụ Nhân dân, nhất là trong khâu giao tiếp ứng xử, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính.

Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, xã cho người dân, doanh nghiệp có lúc còn chậm trễ so với quy định. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận có lúc chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các phòng, ban và phường, xã trong thực hiện công tác dân vận chính quyền chưa được nhịp nhàng. Công tác tiếp công dân định kỳ của một số phường, xã chưa đảm bảo đúng theo quy định, chỗ nơi tiếp công dân có mặt chưa đạt yêu cầu…

Đoàn viên vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Phường 3. Ảnh: Tú Anh

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận chính quyền, UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận.           

Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, điều hành các chương trình, chính sách đối với người dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân ở cơ sở.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đẩy mạnh công tác thi đua thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, quan tâm thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 76 của Chính phủ và chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

ĐỖ ÁI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.