Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư, 01/04/2020 | 15:49

Sau khi được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 3 xã vùng ven của TP. Bạc Liêu gồm Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao. Năm 2019, TP. Bạc Liêu đã công nhận 6 ấp đạt chuẩn NTM nâng cao; trong đó, xã Hiệp Thành 4/4 ấp, xã Vĩnh Trạch có 1 ấp, Vĩnh Trạch Đông có 1 ấp. Các xã cũng đang lập hồ sơ, tiếp tục công nhận các ấp còn lại và xây dựng các xã đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố.

Xây dựng lộ giao thông nông thôn ở xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: L.D

Một trong những bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM trên địa bàn thành phố là tập trung làm tốt công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, giải quyết việc làm để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Muốn thực hiện tốt mục tiêu này, phải thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Nhân dân, xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách; phát huy tối đa các nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên; tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài; phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, giá trị đầu tư, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư; mở rộng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mọi lợi ích đều phải nhằm phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh đó, phải nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nhiều mô hình sáng tạo ở nông thôn. Qua đó, khơi dậy phong trào thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi các tiêu chí XDNTM.

Phát huy những kinh nghiệm này, TP. Bạc Liêu đề ra mục tiêu chung cho giai đoạn 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng xã đạt NTM nâng cao và kiểu mẫu, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đồng thời xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn, bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; đảm bảo quốc phòng - an ninh  trong tình hình mới. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; xây dựng các xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng trên, TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã; thực hiện mỗi xã có ít nhất 2 hợp tác xã liên kết làm ăn có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần so với quy định của xã NTM cùng thời điểm. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất ngành Nông nghiệp của thành phố ở các xã theo hướng sản xuất thâm canh hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, tạo việc làm ổn định cho nông dân. Tạo nhiều việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập và góp phần thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn.

Song song đó, tập trung xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, không gian nông thôn xanh - sạch - đẹp; phấn đấu có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, ấp được trồng cây xanh hoặc trồng hoa kiểng hai bên đường; có điểm thu gom rác và phân loại rác thải; thực hiện các phương án bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai ở cộng đồng. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định đạt từ 90% trở lên; trên 50% rác thải sinh hoạt phải được thu gom và xử lý theo quy định.

Đặc biệt, thành phố sẽ duy tu các tuyến giao thông liên xã, các tuyến liên ấp chưa đạt chuẩn; sên vét hệ thống kênh thủy lợi phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh. Đầu tư nâng cấp các khu văn hóa, thể thao xã; xây dựng, nâng cấp các điểm chợ, trường, trạm và điện sinh hoạt. Đầu tư xây dựng, đấu nối các hệ thống cấp nước sạch đạt chuẩn quốc gia cung cấp cho người dân ở 3 xã: Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông. Thường xuyên xem xét, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và gắn với quá trình đô thị hóa của các xã, đảm bảo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Văn Hưởng (Phòng Kinh tế TP. Bạc Liêu)

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia TP. Bạc Liêu, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, TP. Bạc Liêu sẽ tổ chức huy động nhiều nguồn lực đầu tư với tổng vốn cho giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chiếm 20%; ngân sách tỉnh chiếm 50%; ngân sách thành phố chiếm 20%; và huy động từ các nguồn vốn khác.

Kiến nghị  các bộ, ngành Trung ương xem xét cho các xã NTM có đông đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục vận dụng chính sách hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.