Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 30/10/2019 | 14:57

Với mục tiêu xây dựng TP. Bạc Liêu ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh và từng bước hiện đại, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP. Bạc Liêu đã xây dựng Chương trình hành động số 29-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó hướng đến xây dựng một thành phố du lịch xanh và sạch.

TP. Bạc Liêu ra quân tuyên truyền và thu gom rác thải trên địa bàn.

Người dân ở khu dân cư phường 2 tham gia làm vệ sinh môi trường. Ảnh: L.D

NHIỀU KHÓ KHĂN

Những năm qua, công tác BVMT luôn được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm và tạo được những chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về BVMT được nâng lên. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Công tác phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về BVMT tại các doanh nghiệp, công ty có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được tăng cường; việc tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm luật về BVMT đến cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, công tác BVMT trên địa bàn thành phố vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh; các công ty, xí nghiệp chế biến thủy sản, các hộ nuôi tôm siêu thâm canh xả thải ra kênh rạch, không qua xử lý; một số kênh mương trong khu vực nội ô thành phố bị ô nhiễm…

Nguyên nhân là do nhận thức, ý thức của một bộ phận các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng phường, xã còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương liên quan trong công tác BVMT còn bị động, thiếu chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác BVMT còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; kinh phí cấp cho công tác BVMT chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các công ty, xí nghiệp và người dân chưa ý thức, còn vi phạm về Luật BVMT; việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải ở nhiều công ty, doanh nghiệp còn hạn chế, chưa vận hành thường xuyên, mang tính chất đối phó; thành phố chưa đầu tư được hệ thống xử lý rác thải và nước thải…

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, QUẢN LÝ

Để thực hiện tốt công tác BVMT, đồng thời thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, BTV Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của của Đảng và Nhà nước về BVMT; đổi mới nội dung, xác định đối tượng ưu tiên tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về BVMT của các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác BVMT. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia BVMT, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác BVMT ở các địa phương, đơn vị.

Song song đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường các cấp; xác định rõ trách nhiệm và phân công, phân cấp cụ thể cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về quản lý và thực hiện các nhiệm vụ BVMT. Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về BVMT. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm siêu thâm canh thực hiện các biện pháp BVMT. Tăng cường công tác giám sát về môi trường; kịp thời phát hiện, đề xuất thanh tra, kiểm tra công tác BVMT của các đơn vị vi phạm, đặc biệt là công ty, xí nghiệp có nguồn thải lớn, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Ngoài ra, cần phát động phong trào Toàn dân BVMT như: xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước, cam kết về BVMT của cộng đồng dân cư, giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình BVMT, ưu tiên triển khai mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn từ các hộ gia đình trong khu dân cư. Chú trọng công tác bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên…

MINH ĐĂNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.