Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Phát triển và nâng chất kinh tế tập thể

Thứ Tư, 16/10/2019 | 15:40

TP. Bạc Liêu là địa phương có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế hợp tác, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX). Thế nhưng, tiềm năng, thế mạnh này vẫn chưa được phát huy và chưa tạo được những đột phá lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HTX Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu giới thiệu sản phẩm tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2018.

Tập trung phát triển THT, HTX

TP. Bạc Liêu hiện có gần 100 THT và hơn 10 HTX, thu hút trên 1.200 thành viên. Tuy nhiên, hoạt động của các THT, HTX còn yếu, nhiều HTX buộc phải giải thể vì sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả.

Nguyên nhân chính là thiếu mô hình quản lý khoa học, chuyên nghiệp và chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của các thành viên HTX, cũng như chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX. Do vậy, nhiều THT, HTX hoạt động mang tính hình thức, không khơi dậy các nguồn lực quan trọng để đóng góp cho phát triển kinh tế tập thể.

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết này. Một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch là tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các THT, HTX yếu kém; vận động thành lập mới HTX, hướng dẫn hoạt động phù hợp lĩnh vực, theo đúng quy định. Đồng thời rà soát các THT, HTX làm ăn có hiệu quả nhằm phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các THT, HTX và các mô hình liên kết đang hoạt động ở các phường, xã để đúc kết kinh nghiệm nhằm xây dựng mô hình phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực sản xuất, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách để nhân rộng và phát triển HTX.

Cùng với mục tiêu trên, TP. Bạc Liêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 sẽ thành lập mới 36 THT hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; nâng tổng số lên 125 THT với trên 1.300 thành viên tham gia. Phấn đấu thành lập mới 8 HTX, nâng tổng số lên 22 HTX với 2.088 xã viên. Trong đó, tỷ lệ HTX hoạt động có lãi trên 50%, có tổ chức và hoạt động ổn định; không còn HTX chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hình thức; tạo thu nhập bình quân cho người lao động trong HTX trên 40 triệu đồng/năm...

Xã viên HTX Thắng Lợi (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) thu hoạch nghêu. Ảnh: L.D

Nâng cao hiệu quả, chất lượng THT, HTX

Để hoàn thành các mục tiêu về phát triển THT, HTX, Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn thành phố. Tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX gắn với việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tăng cường hướng dẫn, giải thích mô hình HTX kiểu mới cho quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, định kỳ tổ chức giao ban, gặp gỡ, đối thoại với các HTX trên địa bàn; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể để hỗ trợ phát triển HTX; củng cố, sáp nhập hoặc giải thể các HTX nhỏ lẻ, yếu kém. Xây dựng các HTX còn lại đủ điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thương trường. Vận động tăng vốn đóng góp của các thành viên HTX, liên hiệp HTX nhằm tăng quy mô, ngành nghề hoạt động của HTX. Vận động, hướng dẫn hợp nhất, sáp nhập các HTX cùng ngành nghề thành HTX có quy mô lớn, hoặc liên hiệp HTX để đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục hỗ trợ các HTX mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với doanh nghiệp, HTX các tỉnh, thành trên cả nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý THT, HTX. Có chính sách khuyến khích cán bộ trẻ có trình độ, năng lực tham gia vào các chức danh quản lý, điều hành HTX; khuyến khích hộ thành viên cử con em đào tạo đại học, sau đại học về phục vụ HTX. Đồng thời xác định tiêu chí và phương pháp khoa học để theo dõi, đánh giá quá trình phát triển của cán bộ trẻ trong HTX. Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành HTX đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Vĩnh Chân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.