Nhịp sống đô thị

TP. BẠC LIÊU: PHÁT HUY VAI TRÒ, SỨC MẠNH CỦA MẶT TRẬN TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Thứ Tư, 05/06/2024 | 14:58

Trong những năm qua, mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tốt. Qua đó, tạo điều kiện cho mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường, củng cố và mở rộng, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu lấy ý kiến cán bộ và các tổ chức đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh: T.A

KHÓ KHĂN VÀ HẠN CHẾ

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND và Mặt trận đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả và được Nhân dân đồng thuận ủng hộ như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng nên các mô hình hay và thể hiện tính xung kích, tiên phong trong xây dựng và thực hiện các tiêu chí về xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh và từng bước hiện đại. Điển hình như Thành đoàn TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở phường, xã đảm nhiệm và thường xuyên ra quân chỉnh trang, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh -  sạch - đẹp, lập lại trật tự đô thị. Vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị…

Công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu tuy đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là công tác phối hợp giữa UBND thành phố với MTTQ có lúc, có nơi chưa kịp thời, dẫn đến kết quả đạt được chưa theo yêu cầu đặt ra như: ý thức người dân chưa cao, một số ít trường hợp còn vi phạm các tiêu chí xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị loại I...

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát ở cơ sở hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng đối với dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức còn mang tính hình thức. Việc tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp hằng năm đôi lúc chưa được duy trì và tổ chức đúng quy định, nên chưa đánh giá kịp thời những ưu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện…

Đoàn viên - thanh niên TP. Bạc Liêu tham gia xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Từ những kết quả đạt được và mạnh dạn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn trong công tác phối hợp xây dựng chính quyền giữa UBND với MTTQ, UBND TP. Bạc Liêu đề ra một số giải pháp cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo đó, UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ thực hiện tốt các quy định của Ðảng, Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND - MTTQ - UBND thành phố, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá chính xác hiệu quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế. Tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, vừa đảm bảo phát huy dân chủ của Nhân dân, vừa nâng cao trách nhiệm của người đại biểu và cơ quan nhà nước có liên quan, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, phối hợp giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri, đổi mới hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, đẩy mạnh vận động người dân trong việc phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát, hỗ trợ chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Song song đó, tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và những vấn đề khác có liên quan. Tích cực tạo sự đồng thuận, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương…

TÚ ANH

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn đề phát triển KT-XH của địa phương, UBND đã phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu trong công tác giải phóng mặt bằng thông qua tổ chức tuyên truyền, động viên các hộ trong diện giải phóng mặt bằng thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước. Đến nay, cơ bản người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đều đồng thuận phương án đền bù và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.

Cùng với đó, MTTQ còn phối hợp với UBND tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp. Tổ chức đối thoại với người dân, thường xuyên lắng nghe, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý những sự việc phức tạp, nhất là các đợt tiếp xúc cử tri để nắm được những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vấn đề, nội dung vướng mắc, bức xúc trong cộng đồng dân cư, không để xảy ra các điểm nóng, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong người dân.

Về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, UBND thành phố đã phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ thành phố thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Bộ phận một cửa, các bộ phận chuyên môn, các hoạt động trong công tác giảm nghèo, công tác an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác như: y tế, văn hóa, giáo dục, giảm nghèo…

Cùng với đó, thường xuyên trao đổi giữa hai bên về chương trình công tác, tình hình, kết quả phát triển KT-XH hằng tháng, hằng quý, hằng năm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ tham gia xây dựng chính quyền đạt hiệu quả. Nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBND thành phố đã phối hợp với MTTQ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Theo dõi, phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, thường xuyên lắng nghe, thu thập và sử dụng hiệu quả các thông tin, phản ánh về tham nhũng, lãng phí và xử lý kịp thời…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.