Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Thứ Tư, 19/06/2019 | 15:51

Nói về vai trò của quần chúng nhân dân, Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Qua đó cho thấy, vai trò và sứ mệnh lịch sử của quần chúng nhân dân là vô cùng to lớn.

Trồng cây xanh làm đẹp phố phường - công trình do nhân dân đóng góp trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: L.D

Phát huy và làm theo lời dạy của Bác, thời gian qua, Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã tập trung quán triệt sâu sắc và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu luôn thực hiện  quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Đồng thời, tăng cường công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt: tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức hoạt động; chỉ đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương phải phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân. Tất cả các chủ trương, nghị quyết khi ban hành đều phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức, phẩm chất tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm với nhân dân, gương mẫu thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo được sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Trong các văn bản chỉ đạo công tác dân vận, Thành ủy TP. Bạc Liêu luôn xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Các cấp ủy đảng đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận. HĐND, UBND đã ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; chú trọng rà soát, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nhân rộng mô hình, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo điều kiện về pháp lý, kinh phí và tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện trên mọi lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội…

Với quan điểm chỉ đạo “dân là gốc”, nhiều phong trào thi đua yêu nước qua phát động đã được nhân dân tích cực ủng hộ, làm theo và góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và giảm nghèo bền vững. Điển hình như năm 2018, trong công tác giảm nghèo, các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân đã đóng góp hơn 11 tỷ đồng để thành phố thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và tạo tiền đề nhằm xóa trắng hộ nghèo trong năm 2019. Hay trong phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi cũng xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay từ nhân dân…

Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển như hiện nay và để TP. Bạc Liêu xứng đáng là trung tâm kinh tế - hành chính của tỉnh, việc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân và tập trung làm tốt công tác dân vận là rất cần thiết. Cụ thể là tỉnh Bạc Liêu đang tập trung triển khai nhiều dự án động lực nên việc tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực ủng hộ các chủ trương, chính sách và chủ động giao đất sạch cho nhà đầu tư cần được phát huy.

Lâm Bích

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.