Quý 1/2023: Kinh tế tiếp tục giữ vững tăng trưởng

Thứ Tư, 29/03/2023 | 17:27

Xác định năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của nửa nhiệm kỳ và tạo đà tăng tốc cho giai đoạn cuối trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt nên các lĩnh vực kinh tế trong quý 1 tiếp tục tăng trưởng khá.

TĂNG SO VỚI CÙNG KỲ

Phải khẳng định rằng, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với việc chủ động ban hành các giải pháp, tích cực chỉ đạo phát triển sản xuất, kịp thời tháo gỡ các khó khăn và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nên kinh tế quý 1/2023 của tỉnh được giữ vững và tiếp tục tăng trưởng.

Trong sản xuất nông nghiệp, các trà lúa phát triển tốt và cho năng suất cao vào cuối vụ. Với diện tích thu hoạch trong quý 1/2023 trên 48.440ha, tổng sản lượng đạt 286.660 tấn và tăng trên 12% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác trong quý 1/2023 đạt trên 70.360 tấn và tăng 6,46% so với cùng kỳ.

Đối với hoạt động công thương nghiệp thế mạnh tiếp tục phát huy và tăng trưởng khá. Cụ thể, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 5,42% so với cùng kỳ, hay tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường quý 1/2023 đạt trên 18.250 tỷ đồng và tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Riêng xuất khẩu hàng hóa trong quý 1/2023 có nhiều khởi sắc, sản lượng và giá trị xuất khẩu đều tăng và chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản. Trong quý 1/2023, thủy sản xuất khẩu 18.519 tấn, tăng 5,64% so với cùng kỳ và góp phần cho giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt trên 187 triệu USD, tăng 6,67% so với cùng kỳ…

Sản xuất - kinh doanh phát triển đã góp phần tích cực vào tăng thu ngân sách và cho tổng thu ngân sách nhà nước trong quý 1/2023 ước đạt trên 1.241 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Nông dân Bạc Liêu thu hoạch lúa đông xuân 2022 - 2023 - một vụ lúa được xem là trúng mùa, trúng giá. Ảnh: K.T

VẪN CÒN GẶP KHÓ

Kinh tế quý 1/2023 tuy có tăng trưởng nhưng không nhiều và chưa tạo được những đột phá với chức năng tạo ra những lực đẩy lớn để làm thay đổi nhanh quy mô, chất lượng của nền kinh tế. Bởi trong quý 1/2023, sản xuất nông nghiệp vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Giá tôm thương phẩm tuy có tăng nhẹ (từ 3,57 - 13,8% so với cùng kỳ) nhưng giá nhiên liệu, vật tư đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thức ăn và nhiều loại vật tư thủy sản khác.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tuy có tăng nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và doanh nghiệp phải cạnh tranh khá khốc liệt về giá bán, thị trường, gặp khó trong tiếp cận tín dụng đầu tư cho phát triển sản xuất. Đặc biệt, Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu của Công ty Cổ phần Việt - Úc chưa hoàn thành để đưa vào vận hành và 2 doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đang bị đình chỉ xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc (do bị cảnh báo bệnh thủy sản chưa được tháo gỡ). Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu gạo của tỉnh đến nay vẫn chưa có, mặc dù tỉnh có 2 doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng cũng chưa được bổ sung để làm tăng thêm kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Ngoài ra, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công chậm, giá vật liệu xây dựng tăng cao, các dự án đầu tư mới năm 2023 phải triển khai các bước thiết kế, dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu mất nhiều thời gian. Một số dự án đang làm thủ tục cho phép kéo dài nên chưa có khối lượng thanh toán và một số dự án khác còn vướng công tác giải phóng mặt bằng...

Thêm vào đó, một số quy định pháp luật về đất đai còn chung chung, chưa cụ thể rõ ràng và chồng chéo nên khi áp dụng tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn, phải chờ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, ảnh hưởng đến việc kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội…

Tất cả những khó khăn và bất cập này đã làm ảnh hưởng không nhỏ trong việc huy động nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế và kéo theo sự phát triển của các thành phần kinh tế khác. Cũng như, việc tái đầu tư hay ăn theo các dự án, công trình xây dựng cơ bản sẽ góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phát triển thương mại - dịch vụ…

Song nhìn trên tổng thể, những kết quả đạt được trong quý 1/2023 là những thành tích đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, năng động và quyết tâm vượt khó của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đã đề ra trong năm 2023, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương trong quý 2/2023 tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025). Thực hiện nghiêm, có hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; vừa phục hồi và phát triển kinh tế”; Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU về triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu được giao năm 2023.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước; khuyến khích mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh (đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp); nhân rộng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn; phát triển ổn định, bền vững mô hình nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm sạch..., tập trung sản xuất theo chuỗi giá trị ngành tôm, đảm bảo an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới và yêu cầu của Úc. Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm và xử lý nghiêm hành vi bơm chích tạp chất vào tôm. Thực hiện có hiệu quả Chương trình khai thác hải sản trong chiến lược phát triển kinh tế biển. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tập trung xây dựng và phát triển thêm nhiều cánh đồng lớn, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, phát triển bền vững, hiệu quả và liên kết bao tiêu lúa gạo; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm lúa gạo chất lượng cao mang thương hiệu Bạc Liêu.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 137 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển năng lượng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bạc Liêu. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch khuyến công. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi và thu hút các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh…

TRẦN TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.