Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Đông Hải: Điểm sáng trong phong trào học và làm theo gương Bác

Thứ Sáu, 14/08/2020 | 16:22

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Đông Hải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị; gương mẫu trong lời nói và việc làm; tận tụy với công việc được giao. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo gương Bác đã được xây dựng và nhân rộng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Trần Thanh Mến, Bí thư Huyện ủy Đông Hải trao hoa và bằng tuyên dương cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Q. Quý

LAN TỎA NHỮNG CÔNG TRÌNH

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy, huyện Đông Hải đã có 398 công trình, 4.948 phần việc đăng ký làm theo gương Bác. Kết quả đã tiết kiệm được hơn 10,4 tỷ đồng từ hoạt động bổ sung nguồn cải cách tiền lương và kiềm chế lạm phát; chăm lo giúp đỡ hộ nghèo và người có công với nước, phụng dưỡng 321 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ 183 thương binh hạng 1/4 và 2/4; trao phương tiện cho 7.400 hộ nghèo với số tiền trên 30 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 65 cây cầu và làm mới 118 tuyến đường… Thông qua những việc làm, hoạt động cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và dần đi vào chiều sâu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong huyện Đông Hải. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 06 của BTV Tỉnh ủy bằng những cách làm mới. Trong 4 năm, có 39 tập thể và 47 cá nhân tiêu biểu được BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy và các cấp ủy tuyên dương, khen thưởng.

Để việc triển khai Chỉ thị 05, 06 đạt hiệu quả cao, BTV Huyện ủy Đông Hải (khóa XII) đã ban hành Kế hoạch số 26 thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 06 và Công văn số 185 về việc triển khai một số nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn huyện. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được ban hành kịp thời và bám sát định hướng của Trung ương, của tỉnh; đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ huyện. Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Đông Hải còn mời các báo cáo viên Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 06 của BTV Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, truyên truyền, quán triệt chỉ thị ở cấp mình, bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt chỉ thị. Đa số cán bộ, đảng viên học tập với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tích cực theo dõi nội dung của các chỉ thị. Mặt khác, các cấp ủy đã lồng ghép việc đọc mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiểm điểm, đánh giá việc học tập, làm theo vào nội dung sinh hoạt lệ chi bộ định kỳ. Và hàng năm, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết bằng văn bản về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký thực hiện nhiệm vụ được giao, việc thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với phát động phong trào thi đua.

Nhìn chung, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 06 của BTV Tỉnh ủy, Đông Hải đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đông Hải kiểm tra tiến độ thi công lộ giao thông nông thôn do Nhà nước và Nhân dân cùng làm tại xã Định Thành A (huyện Đông Hải). Ảnh: H.T

NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HIỆU QUẢ

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa cũng như phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, các ban ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện Đông Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả trong những năm qua. Huyện Đông Hải cũng sẽ duy trì tổ chức đọc mẫu chuyện về Bác Hồ trong buổi chào cờ vào sáng thứ Hai đầu tuần hàng tháng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; biên soạn, viết lời bình các câu chuyện kể, sưu tầm các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05, 06 và làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp.

Bằng nhiều hình thức triển khai đa dạng, phong phú và những việc làm cụ thể, phong trào học và làm theo gương Bác của huyện Đông Hải ngày càng lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy mỗi phong trào có quy mô và cách làm khác nhau nhưng đều là những biểu hiện sinh động của việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc mà Bác đã dạy.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.