HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Tổng kết công tác giảm nghèo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Năm, 05/03/2020 | 17:14

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(BL-TQ) Ngày 5/3/2020, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đạt kết quả quan trọng. Trong đó, hộ nghèo giảm 5.732 hộ, đạt 143% kế hoạch năm (từ 4,3% xuống còn 1,38%). Hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh sớm hơn 2 năm. Đối với hộ cận nghèo, giảm 2.164 hộ, tương đương 1,41% (từ 5,58% xuống còn 4,17%), tỷ lệ hộ cận nghèo còn lại là 4,17%.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo của Bạc Liêu đã từng bước đi vào chất lượng, bền vững, thể hiện qua tỷ lệ hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới rất thấp. Trong năm 2019, chỉ có 4 hộ tái nghèo và 94 hộ nghèo phát sinh mới (chiếm tỷ lệ khoảng 1% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh).

Tỉnh đã phân công 71 đơn vị, sở ngành, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp nhận giúp đỡ cho 5.634 hộ nghèo, với số tiền trên 22 tỷ đồng; toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” với tổng số tiền trên 178 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng trường học, cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giảm nghèo của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Mặc dù tỷ lệ nghèo năm 2019 giảm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhưng kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững; nguồn vốn đầu tư cho chương trình giảm nghèo còn hạn chế; nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân cho công tác này không được nhiều; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình giảm nghèo trong thời gian tới, đặc biệt là chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2020 là phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn dưới 1%, Chủ tịch UBND  tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể cần quyết tâm và thật sự quyết liệt trong công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh không còn người nghèo khó khăn về nhà ở, có 4/7 địa phương không còn hộ nghèo trên địa bàn, 2 đơn vị không còn hộ cận nghèo. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về giảm nghèo bền vững năm 2020; giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay các nội dung kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2020; Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo và An sinh xã hội” tỉnh năm 2020, phấn đấu đạt 120 tỷ đồng; Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên tập trung đào tạo nghề cho lao động nghèo ở địa phương; Tiếp tục tham mưu phân công các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp giúp đỡ hộ nghèo; Quan tâm những hộ thuộc diện chính sách đang gặp khó khăn về vốn sản xuất, bảo đảm cuộc sống của các đối tượng này từ mức trung bình trở lên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Q

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thì tranh thủ thêm nguồn vốn của Trung ương để hỗ trợ, giúp cho hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ, vay vốn sản xuất, kinh doanh, có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Đồng thời, rà soát để xem xét cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, giải ngân nhanh nguồn vốn đã được phân bổ, không để tồn đọng; Có kế hoạch vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, trong đó ưu tiên xem xét cho các hộ nghèo chí thú làm ăn. Đồng thời, hoàn thành danh sách các hộ nghèo cần nhận giúp đỡ, gửi các ngành, đơn vị để có hướng hỗ trợ kịp thời và hoàn thành trong tháng 3/2019.

Ngoài ra, các địa phương tăng cường vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chia sẻ, hỗ trợ. Đối với các đơn vị nhận giúp đỡ hộ nghèo cần chủ động phối hợp với các địa phương, nhất là cơ sở khảo sát và có kế hoạch cụ thể giúp đỡ hộ nghèo, phân rõ số hộ nghèo thành các nhóm hộ nghèo thuộc diện ưu đãi, nhóm hộ thiếu hụt về nhà ở, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, tiếp cận dịch vụ y tế, tình trạng đi học của người lớn và trẻ em, nguồn nước sinh hoạt và các điều kiện sản xuất, thiếu vốn, thiếu sức lao động để có hướng hỗ trợ phù hợp....

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.