HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Thứ Năm, 12/12/2019 | 12:07

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.L

(BL-CT) Sáng 12/12/2019, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đối với đại biểu là các cơ quan truyền thông báo chí, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp, đại diện nhân sĩ, trí thức trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu dự và chủ trì hội nghị.

Chủ tọa chủ trì hội nghị. Ảnh: H.L

Định hướng cho các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương khẳng định văn kiện báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ảnh trung thực, khách quan tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (2015 - 2020); thể hiện khát vọng, tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết trong việc xây dựng các phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới trên các lĩnh vực. Lấy ý kiến của các thành phần đại biểu là công việc hết sức quan trọng trong việc hình thành báo cáo chính trị, vì đây là báo cáo trung tâm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Để hội nghị thực sự tiếp thu hàm lượng trí tuệ của tập thể, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại biểu dự hội nghị thẳng thắn, tích cực đóng góp ý kiến. Đây là bước quan trọng để hình thành văn kiện chính thức trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.L

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng nhiều góp ý kiến xoay quanh các nội dung: Phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần sâu hơn, vấn đề những bài học kinh nghiệm cần xem xét, đánh giá cụ thể hơn đối với các phần việc công trình đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, tính hiệu quả thiết thực của các công trình, dự án; nhiều đóng góp về cách sử dụng từ ngữ trong một số nội dung quan trọng của văn kiện đại hội; cơ cấu sắp xếp các phần nội dung văn kiện để đảm bảo tính chính xác, khoa học; cần nhận diện rõ hơn vai trò của thông tin truyền thông, các cơ quan báo chí trong nhiệm vụ tuyên truyền; những định hướng nhiệm vụ, vai trò của báo chí trong nhiệm kỳ tới; quan tâm những chương trình ưu đãi trí thức trẻ học tập ngoài tỉnh về công tác tại quê hương; một số đóng góp trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo như đánh giá hiệu quả Đề án Mê Kông, cần mở rộng mô hình bán trú ở các cấp học; cần quy hoạch cụ thể việc thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài; một số ý kiến đóng góp về nội dung đánh giá công tác xây dựng Đảng; cần nêu cụ thể hơn một số nội dung trong bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; quan tâm lĩnh vực nông thôn mới khi quyết tâm xây dựng Bạc Liêu thành tỉnh nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ mới; quan tâm đến thực trạng lao động đi làm việc ngoài tỉnh…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: H.L

Tại hội nghị, đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giải đáp trực tiếp một số ý kiến đóng góp của đại biểu để làm rõ một số vấn đề, thực trạng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh mà các đại biểu quan tâm.

Phát biểu kết thúc hội nghị, nhấn mạnh trên tinh thần lắng nghe và tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương thay mặt tiểu ban văn kiện cảm ơn sâu sắc những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, trong đó có nhiều ý kiến rất chính xác, góp phần bổ sung, làm rõ hơn cho văn kiện dự thảo. Trong quá trình chia sẻ thông tin tại hội nghị đã có sự tiếp thu của các đồng chí chủ trì, tiểu ban văn kiện sẽ tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo. Về phương châm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết phải có phương châm hành động của đại hội. Đối với từ “khát vọng”, Ban Chấp hành xác định khát vọng là động lực, thể hiện mức độ mạnh mẽ, quyết liệt, trong đó có cả sự nêu gương, hy sinh; đây cũng là góp phần làm rõ mức độ tập trung trong phạm vi tỉnh lẫn phạm vi toàn quốc góp phần xây dựng khát vọng dân tộc; phát huy giá trị văn hóa cao trong phát triển bền vững. Đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện phải chú ý đánh giá được trong nhiệm kỳ vừa qua thực hiện Nghị quyết Đại hội có tốt chưa, điểm nổi bật là gì; cần tu chỉnh thêm để văn kiện cụ thể, rõ ràng về các nội dung; chú ý các lĩnh vực môi trường, khoa học - công nghệ, biến đổi khí hậu, liên kết vùng và vai trò trung tâm của Bạc Liêu, tập trung đánh giá 5 tiêu chí để Bạc Liêu đứng tốp 5 trong khu vực; phần bài học kinh nghiệm cần sâu sắc hơn, nhất là trong các nội dung tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy vai trò truyền thóng, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của dân, củng cố niềm tin của nhân dân để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển…

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.