HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ

Thứ Bảy, 18/11/2023 | 17:16

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngày 17/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Minh Triết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu, kiểm tra việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) và một số nhiệm vụ công tác nội vụ. Đồng chí Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh, các ban, tổ chức trực thuộc đã có sự chuyển biến tích cực; quá trình tổ chức triển khai và thực hiện các mặt công tác có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu, tổ chức lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và các quy định của Nhà nước về thực hiện chính sách tinh giản biên chế và đạt được chỉ tiêu đề ra.

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 18 cơ quan; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là 13 cơ quan. Để phát triển và nâng cao nguồn nhân lực, tỉnh đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 1.454 người, tập trung ở các ngành, lĩnh vực theo vị trí việc làm và nhu cầu của tỉnh. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý và theo yêu cầu nhiệm vụ cho hơn 28.546 lượt người.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, thị xã và thành phố; sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng cấp phó của các đơn vị tính đến ngày 30/6/2023 là 514 người. Về tinh giản biên chế, đến năm 2026, giảm 81 biên chế công chức so với năm 2022; giảm 1.400 biên chế viên chức so với năm 2022.

Nhân đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đến làm việc với tỉnh, đồng chí Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với đoàn, thông qua đó kiến nghị Chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, giao quyền đối với các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh; được quyền quyết định việc thành lập hoặc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. Bên cạnh đó, để phù hợp với Quy định 70-QĐ/TW và Quyết định 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị, kiến nghị Trung ương sớm ban hành quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định 106/2020/NĐ CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Kiến nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm đối với vị trí lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Đề xuất Bộ Nội vụ có văn bản thống nhất, đồng bộ về chức năng nhiệm vụ và bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng để các tỉnh thực hiện. Tránh mỗi tỉnh làm một kiểu, gây khó khăn trong nhất quán công việc. Đồng thời cho phép tỉnh Bạc Liêu được giữ nguyên Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Triết - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ghi nhận những kết quả đã qua của UBND tỉnh trong việc thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các nhiệm vụ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; công tác đào tạo, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức; thi đua - khen thưởng; thực hiện các chính sách về tinh giản biên chế; công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập… Thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ đã trao đổi nhiều vấn đề với tỉnh trong phạm vi thẩm quyền; những kiến nghị khác được đoàn kiểm tra ghi nhận, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo về Bộ Nội vụ sau đợt kiểm tra.

Tin, ảnh: K.P

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.