Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TP. Bạc Liêu: Tạo bước đột phá từ công tác cán bộ

Thứ Sáu, 23/02/2024 | 16:46

Xác định “cán bộ là gốc của mọi việc”, nguồn nhân lực quyết định sự phát triển của địa phương, TP. Bạc Liêu vừa có những quyết sách của riêng mình, vừa xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng phát triển nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố, thu hút, đào tạo nguồn cán bộ trẻ kế thừa, nhất là cán bộ cơ sở phường, xã.

NHỮNG CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT

Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến phường, xã được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của Thành ủy TP. Bạc Liêu. Theo đó, thành phố đẩy mạnh thực hiện chủ trương đối mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Hiện thành phố có hơn 1.220 CBCCVC được đào tạo chuẩn hóa theo vị trí việc làm; trong đó, tỷ lệ có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 80%.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu triển khai công tác cán bộ. Ảnh: T.T

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển gần 100 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đặc biệt là bố trí cán bộ chủ chốt ở 10 phường, xã không phải là người địa phương.

Việc luân chuyển, bổ nhiệm linh động đã tạo điều kiện để CBCCVC phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sự năng động công tác ở bất kể môi trường nào, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Thực tế chứng minh, chất lượng đội ngũ CBCCVC cơ sở trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên, có bước phát triển về năng lực và phương pháp công tác, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THU HÚT NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Hiện nay, TP. Bạc Liêu đang tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hành động, đề án, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCVC có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao và có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với các lĩnh vực, ngành nghề quan trọng của thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và phường, xã, từng cơ quan, đơn vị phải quan tâm đúng mức và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ban Thường vụ Thành ủy cũng hướng đến giải pháp xây dựng tiêu chuẩn chức danh, mô tả vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã. Thực hiện nghiêm túc việc quy hoạch cán bộ chủ chốt; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ và công chức xã; chú trọng công tác luân chuyển, đẩy mạnh chuyển đổi vị trí công tác, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Song song đó, thành phố cũng chú trọng tăng cường hoạt động thanh tra công vụ; kiểm tra thường xuyên, đột xuất để chấn chỉnh giờ giấc làm việc, lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ CBCCVC cấp xã, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm... Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành xử lý kỷ luật 29 cán bộ, đảng viên vi phạm. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật trong hệ thống chính trị, có 4 cán bộ vi phạm đã bị chuyển công tác, giáng chức...

Tiếp tục lấy công tác cán bộ làm khâu đột phá, TP. Bạc Liêu luôn quan tâm và có những quyết sách quyết liệt để từng bước xây dựng đội ngũ CBCCVC, nhất là cấp xã, phường có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”. Đây chính là nguồn “nội lực” quan trọng để thành phố có những đột phá thành công trên chặng đường phát triển bền vững.

Thạc sĩ Trương Anh Tuấn (Trường Chính trị Châu Văn Đặng)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.