Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị: Những bài học kinh nghiệm cho Đại hội nhiệm kỳ mới

Thứ Sáu, 01/03/2024 | 16:58

Tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp đã theo đúng phương châm dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng...

Quang cảnh hội nghị Tỉnh ủy tổng kết Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: H.T

CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT TRONG THỰC HIỆN

Được ban hành kịp thời, cụ thể, khoa học, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương đã tạo thuận lợi cho các cấp ủy đảng trong việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Chủ động, linh hoạt chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt nghiêm túc, có chất lượng Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn cụ thể, nên quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở Bạc Liêu đã đạt nhiều thành công.

Văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan và đúng quy trình, quy định, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc... Hầu hết Đại hội bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đủ số lượng, đúng yêu cầu cơ cấu và có tỷ lệ cấp ủy nữ, trẻ cao; tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100% và chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; quan tâm thực hiện tốt việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm bắt, định hướng dư luận của Nhân dân, không để phát sinh thông tin trái chiều ảnh hưởng đến đại hội.

KHỞI ĐỘNG CHO NHIỆM KỲ MỚI

Thành công của nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể cả những hạn chế được chỉ rõ, chính là tiền đề quan trọng để Bạc Liêu sớm khởi động các bước cho nhiệm kỳ mới - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Những chỉ đạo của Tỉnh ủy cho công tác chuẩn bị đại hội sắp tới tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác nhân sự đại hội ngay từ sớm, từ xa. Quá trình chuẩn bị phải chu đáo, chặt chẽ, đúng các quy trình và quy định; phải công tâm, khách quan, công bằng và tạo sự thống nhất cao trong nội bộ về việc chuẩn bị nhân sự đại hội. Phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội, nhất là ở những nơi khó khăn, phức tạp; kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội; phải tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ về quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội góp phần cho đại hội thành công. Bên cạnh đó là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước; tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng cho rằng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính là những kinh nghiệm thực tiễn cần liên hệ sát sườn cho quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.