Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tạo chuyển biến từ công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ

Thứ Sáu, 21/10/2022 | 15:19

Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, trong đó, công tác quy hoạch, luân chuyển có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy luôn kịp thời cụ thể hóa, quán triệt các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương về công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn cán bộ từ trình độ đến phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển. Ảnh: T.T

CHỦ ĐỘNG NGUỒN CÁN BỘ TỪ KHÂU QUY HOẠCH

Xác định cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách của Trung ương bằng việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, đảng bộ các cấp, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy đã bám sát mục đích, yêu cầu, quy trình đề ra trong các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng phương án quy hoạch cán bộ gắn với nhiệm kỳ của cấp ủy, nhiệm kỳ của HĐND, UBND các cấp.

Đơn cử, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 (2016 - 2021) và nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026), đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có 52 lượt người đã được phê duyệt quy hoạch; đối với các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đã được phê duyệt quy hoạch gần 1.780 lượt người; đối với các chức danh thuộc diện cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý có tổng số trên 14.800 lượt người được phê duyệt quy hoạch. Rõ ràng, kết quả bước đầu của công tác quy hoạch cán bộ trong những năm qua đã góp phần khắc phục tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ, nhất là mỗi khi tiến hành đại hội đảng các cấp. Trong quá trình tiến hành công tác quy hoạch cán bộ, một số nơi đã có những cách làm mới, phương pháp hay, có tính đột phá, sáng tạo và cách thức tiến hành, từng bước mở rộng dân chủ, công khai và đem lại hiệu quả thiết thực, tạo tiền đề hữu ích cho kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ từng bước nền nếp hơn, bảo đảm “mở” và “động”…

ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác cán bộ nhằm từng bước thay đổi nhận thức và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường cán bộ được đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, góp phần sắp xếp cán bộ một cách hợp lý hơn. Chính vì vậy, khi thực hiện chủ trương này, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện chặt chẽ, khách quan, đảm bảo đúng nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình theo quy định.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2018 - 2021, toàn tỉnh đã thực hiện việc luân chuyển đối với 78 cán bộ. Cụ thể, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 12 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 2 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được luân chuyển, chỉ định giữ chức bí thư cấp ủy cấp huyện để thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không là người địa phương. Ngoài ra, luân chuyển cán bộ thuộc diện BTV cấp ủy cấp huyện quản lý là 54 đồng chí. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều thực hiện đúng thời gian quy định từ 3 năm trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng nhấn mạnh: Thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển kèm theo đối với cán bộ được quy hoạch; cấp có thẩm quyền khi phê duyệt hoặc xác nhận quy hoạch phải đồng thời phê duyệt, xác nhận kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch của cấp dưới và thực hiện công khai thông tin về chương trình hành động của cán bộ được quy hoạch để tăng cường sự tham gia giám sát của cán bộ, công chức và người dân đối với công tác cán bộ. Lưu ý công tác luân chuyển cán bộ phải phù hợp với chuyên môn được đào tạo, phát huy năng lực, sở trường bản thân để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ mới được giao…

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.