Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo: Thúc đẩy công cuộc xây dựng và phát triển địa phương

Thứ Tư, 07/09/2022 | 17:01

Trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác tuyên giáo và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghe giới thiệu về Di tích lịch sử quốc gia Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu tại ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tháng 7/2022. Ảnh: N.Q

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGAY NGHỊ QUYẾT

Với phương châm “Nghị quyết đến đâu triển khai, quán triệt thực hiện ngay đến đó”, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức các lớp triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Đối với TP. Bạc Liêu, đồng chí Trà Văn Bắc - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cho biết công tác học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và kịp thời. Thành phố xác định việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng và của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua công tác này nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao lập trường về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện tốt mối quan hệ gần gũi mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân thương yêu, tín nhiệm.

Thị ủy Giá Rai cũng đã định hướng nội dung cho Đài truyền thanh, các cơ quan khối tuyên truyền và các xã, phường tăng cường tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đặc biệt là tuyên truyền mục tiêu phấn đấu xây dựng TX. Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 07, ngày 27/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Quân - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Giá Rai, nhận định việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc hơn, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt cao hơn so với trước đây. Cùng với đó, Thị ủy Giá Rai cũng đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thị xã tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 15 chuyên đề dự thi, đồng thời cử 2 đồng chí dự hội thi cấp tỉnh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả các Hội nghị Trung ương khóa XIII; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Ngoài ra, công tác thông tin tình hình trong nước, trong tỉnh; các chủ trương, chính sách mới cho cán bộ chủ chốt và hưu trí được Ban thường vụ cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên; chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc hội nghị giao ban báo chí định kỳ.

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, ngành Tuyên giáo của tỉnh còn tham mưu, hướng dẫn việc học tập và làm theo Bác, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành các văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên. Kết quả đến cuối tháng 5/2022, toàn tỉnh đã tổ chức được 382 cuộc, với 27.325 đảng viên tham gia học tập (chiếm tỷ lệ 97% đảng viên toàn tỉnh) bằng hình thức trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã có hướng dẫn chủ đề học tập Bác năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Theo đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề học tập và làm theo Bác năm nay gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, theo đồng chí Võ Văn Lực - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh còn tham mưu cấp ủy đảng các cấp triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời đã cấp phát 380 cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” và giới thiệu đường liên kết sách điện tử tác phẩm của Tổng Bí thư để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và cơ quan, đơn vị làm tài liệu nghiên cứu, học tập. Qua đó, cho thấy việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được kịp thời và nghiêm túc.

Có thể nói, công tác tuyên giáo của tỉnh trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các văn kiện của Trung ương, Tỉnh ủy nhanh chóng được quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cuộc vận động học tập và làm theo Bác được đẩy mạnh, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Tất cả đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và đạo đức, thúc đẩy công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.