Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Phước Long: Chuyển biến rõ nét từ trách nhiệm của người đứng đầu

Thứ Sáu, 26/05/2023 | 17:04

Trên chặng đường phát triển, huyện Phước Long đã xây dựng nhiều mục tiêu quan trọng như: mở rộng không gian đô thị, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu bền vững...

Để hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu trên, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã có nhiều đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phước Long tham gia trồng cây ăn trái để phát động người dân tích cực cải tạo vườn tạp phát triển các mô hình kinh tế. Ảnh: H.T

NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

Thực tế cho thấy, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Thời gian qua, BTV Huyện ủy Phước Long luôn xác định đây là khâu quan trọng, đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Huyện ủy luôn triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị các cấp đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Đặc biệt, BTV Huyện ủy còn kết hợp triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị đều rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế quy trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đảm bảo liên tục, đồng bộ, hiệu quả và kịp thời. Người đứng đầu 26/26 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy cũng xây dựng chương trình hành động hằng năm với quyết tâm triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất như mục tiêu đề ra.

QUYẾT LIỆT TỪ CƠ SỞ

Trong quá trình chỉ đạo, BTV Huyện ủy luôn có sự quyết liệt, đồng bộ với tất cả các cơ quan, đơn vị. Thường trực Huyện ủy phân công, phân cấp, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên BTV, Ban Chấp hành Huyện ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Theo đó, tại các đơn vị, địa phương cũng phải phân công cán bộ, nhất là người đứng đầu (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp xã) các danh mục công việc quan trọng nhất. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát theo từng quý, giữa năm, nếu chưa có sự chuyển biến thì kiểm điểm ngay; tổng kết năm không hoàn thành mục tiêu sẽ tiếp tục kiểm điểm, rút kinh nghiệm, thậm chí kỷ luật và yêu cầu bàn giao công việc cho người khác.

Việc triển khai giải quyết dứt điểm những việc khó ở cơ sở không chỉ trong thực hiện các kế hoạch, mục tiêu mà còn là các vụ việc người dân kiến nghị, thắc mắc. Để làm tốt điều này, BTV Huyện ủy yêu cầu các địa phương phải tổ chức gặp gỡ, đối thoại với dân ngay để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc. Nếu là vấn đề vượt cấp xã, BTV Huyện ủy sớm có kiểm tra để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc đó.

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện - Bí thư Huyện ủy Phước Long, cho biết: Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã tạo một guồng máy luôn “nóng” trong cả hệ thống chính trị. Từ đó, kết quả mang lại hết sức khả quan, huyện đã thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại mốc giữa nhiệm kỳ. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong huyện sẽ tiếp tục khẩn trương, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.