Đồng hành cùng nhà nông

Để phát huy tốt vai trò của kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 28/06/2019 | 16:24

Để phát huy vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể (KTTT), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển KTTT đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tổ hợp tác của nông dân huyện Vĩnh Lợi thu hoạch lúa. Ảnh: K.T

Nghị quyết số 14 nêu rõ mục tiêu chính cần tập trung, đó là: Đổi mới phát triển KTTT, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là khu vực nông nghiệp - nông thôn. Phải bám sát quan điểm của Đảng về phát triển KTTT và quy định của pháp luật, phù hợp với từng vùng, từng lĩnh vực để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, gắn với tăng cường đầu tư của Nhà nước, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp - nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí cho nông dân, góp phần tích cực thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh. Phấn đấu mỗi lĩnh vực xây dựng được ít nhất một HTX đầu đàn về quy mô, sản phẩm chủ lực và công nghệ. Phấn đấu đến năm 2025 đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém hiện nay và có nhiều mô hình mới, hiệu quả trên các lĩnh vực; đến năm 2030 KTTT có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP).

Tuy nhiên, việc hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết số 14 đề ra không phải là chuyện dễ, bởi nhiều người chưa nhận thức rõ vai trò của KTTT. Có nghĩa là nông dân tham gia các HTX hay các tổ hợp tác (THT) vẫn chưa hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của mô hình làm ăn tập thể. Nhiều người tham gia HTX, THT chỉ mong được hưởng các chính sách hỗ trợ hoặc tranh thủ vay vốn từ các tổ chức tín dụng (thông qua hỗ trợ lãi suất, đất đai, hạ tầng, công nghệ…), chứ chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đóng góp để phát triển KTTT. Bằng chứng là nhiều nông dân tham gia HTX, THT nhưng không góp vốn, chưa dám mạnh dạn đầu tư. Họ xem hoạt động của HTX, THX chỉ mang tính xã hội đơn thuần, chứ không phải là một tổ chức kinh tế vận hành theo mô hình của doanh nghiệp.

Trong khi đó, việc xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình cánh đồng mẫu lớn cần phát huy vai trò của KTTT, mà khâu quyết định là thành lập các HTX, THT.

Do vậy, một trong những giải pháp hàng đầu cần được các cấp ủy đảng quan tâm là làm tốt khâu tuyên truyền để nông dân hiểu và nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa đặc biệt của KTTT trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn vận hành theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó KTTT chính là mô hình nòng cốt và nông dân là đội ngũ tiên phong.

Hai Lúa

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.