Doanh Nghiệp - Doanh nhân

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Liên kết để phát triển bền vững

Thứ Hai, 15/07/2019 | 15:14

Từ năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó cho thấy, doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và là động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Doanh nghiệp phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung (thứ hai từ phải sang) về những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trong buổi "Cà phê với doanh nhân".

Ngân hàng cam kết đầu tư vốn cho doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Ảnh: L.D

CHUNG TAY GÓP SỨC...

Xác định tầm quan trọng và có ý nghĩa to lớn của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách để phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh. Đặc biệt, với việc xác định “5 trụ cột” phát triển kinh tế - xã hội thì việc huy động nguồn lực, phát huy vai trò, sức mạnh, trí tuệ của khối doanh nghiệp tư nhân là rất cần thiết.

Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh hiện nay là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên khó cạnh tranh và khó tạo nên sức mạnh tổng hợp để đảm nhận các dự án, công trình có quy mô lớn; chưa thể liên kết với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Bạc Liêu tuy có nhiều ngành nghề, nhưng phần lớn hoạt động tự phát, manh mún và chưa xây dựng được các hiệp hội ngành nghề để phát huy thế mạnh sẵn có và liên kết với các hiệp hội khác để đưa Bạc Liêu ngày càng phát triển. Đây là nguyên nhân chính làm cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh kém phát triển, chưa nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hợp tác, hội nhập và hướng đến phát triển bền vững…

Để giải quyết những khó khăn trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thành lập Hiệp hội. Mục đích chính của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh vào một tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, doanh nghiệp; hỗ trợ các hoạt động kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ của các doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ giữa doanh nghiệp và với các tổ chức khác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Cung cấp cho hội viên những thông tin, dịch vụ, xúc tiến thương mại và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tư vấn, phản biện về lĩnh vực kinh tế, luật pháp cho hội viên; đại diện cho hội viên tham gia thành viên của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác…

Việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nhu cầu tất yếu, mà còn là điều kiện không thể thiếu để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Bạc Liêu chung tay, góp sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

... Đẩy mạnh liên kết, hợp tác

Từ nay đến năm 2024, cùng với kiện toàn bộ máy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành phụ trách các địa bàn và phụ trách các hoạt động chuyên môn của Hiệp hội; thành lập Văn phòng Hiệp hội đảm bảo cán bộ đủ năng lực để triển khai các hoạt động của Hiệp hội và tiếp tục phát triển, gắn kết với hội viên.

Bên cạnh đó, Hiệp hội còn nghiên cứu thành lập các ban, các câu lạc bộ, hoặc chi hội chuyên sâu từng dịch vụ trong hoạt động của doanh nghiệp. Bước đầu xây dựng Ban dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trước và sau đăng ký thành lập nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tạo nguồn thu cho hoạt động của Hiệp hội. Xây dựng tiêu chí xếp hạng, đánh giá để tổ chức bình chọn doanh nghiệp kinh doanh tốt nhất trong từng lĩnh vực nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tạo sự ổn định trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong tỉnh. Tăng cường vai trò kết nối của Hiệp hội trong các hoạt động của doanh nghiệp, tạo kết nối giữa hội viên, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Đơn cử như việc kết nối doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng đầu tư vốn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua chương trình “kết nối ngân hàng và doanh nghiệp”.

Song song đó, quan tâm công tác đối ngoại, tạo mối quan hệ, phối hợp và liên kết hợp tác với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước… để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, thông qua đó xúc tiến kêu gọi các nguồn tài trợ nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Hiệp hội. Triển khai công tác liên kết, quảng bá, giới thiệu thông tin của Hiệp hội, hội viên và các hoạt động của Hiệp hội trên trang điện tử (website) của tỉnh và các sở, ban ngành trong tỉnh. Kết nối với các Hiệp hội doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là khu vực ĐBSCL và cả nước để các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết liên vùng, liên kết với các tập đoàn kinh tế lớn trong hợp tác, đầu tư cùng phát triển, nhất là đảm nhận các công trình, dự án thuộc ngành nghề thế mạnh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp từng năm và giai đoạn. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức các chuyến khảo sát, hội thảo, tọa đàm để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế của kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh đề ra phương hướng phát triển doanh nghiệp năm 2019 và những năm tiếp theo. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh, Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp phía Nam mở các lớp đào tạo quản trị doanh nghiệp và kế toán cho doanh nghiệp trong tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở VH-TT-TT&DL xây dựng trang thông tin điện tử của Hiệp hội; phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường đăng tải thông tin giới thiệu về Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh…

Với những nhiệm vụ cơ bản nêu trên và phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, văn hóa của người Bạc Liêu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hứa hẹn sẽ có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Chí

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.