Cùng bàn luận

Tình cảm với Đảng

Thứ Tư, 07/12/2022 | 16:59

Sau 3 ngày (từ 5 - 7/12) diễn ra, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã kết thúc thành công.

Hơn 1,2 triệu đảng viên, chiếm hơn 25% tổng số đảng viên trong cả nước đã tham gia học tập. Đối với Bạc Liêu, tại 145 điểm cầu có hơn 10.000 đảng viên dự học, chiếm gần 1/3 đảng viên toàn tỉnh. Đảng đã ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin vào công tác học tập lý luận, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên từ Trung ương đến cơ sở, đảng viên đương chức, đảng viên hưu trí tham gia học tập cùng một lúc, cùng một nội dung. Các đảng viên tham gia học tập cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định, đó vừa là trách nhiệm, đồng thời cũng là tình cảm của người đảng viên dành cho Đảng.

Tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là bước đầu tiên, quan trọng để đưa chủ trương, quan điểm lãnh đạo của Đảng đi vào cuộc sống. Nhưng bước tiếp theo mới có tính quyết định, đó là tổ chức thực hiện nghị quyết. Đây là khâu yếu của Đảng, hệ thống chính trị nước ta đã được nhận diện từ lâu, nhưng chậm khắc phục.

Để thay đổi tình hình này, các cấp ủy đảng phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả thật sự. Muốn vậy, các cấp ủy đảng cần bám sát, vận dụng nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị mình, đặt trong bối cảnh quốc tế và trong nước. Bước tiếp theo phải có sự phân công, phân nhiệm lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả để đưa nghị quyết vào cuộc sống, “nghị quyết phải tạo ra được của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh”.

Đảng ta đã đưa ra phương châm thực hiện nghị quyết, đó là “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Trung tâm của phương châm này là nhân tố con người, trước hết là cán bộ, đảng viên. Xuyên suốt từ trước đến nay, Đảng ta luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tiến trình cách mạng. Từ Đại hội XIII, một lần nữa Đảng đã khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Ở chiều ngược lại, mỗi cán bộ, đảng viên với tình cảm dành cho Đảng, cho dân tộc, cũng cần không ngừng tự học, tự rèn, tự giác chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phát huy tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi đảng viên gương mẫu như vậy sẽ có lợi cho công việc chung và có ích trong việc tập hợp lực lượng nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo.

M.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.