Cùng bàn luận

Giữ nước từ sớm, từ xa

Thứ Tư, 20/12/2017 | 16:21

Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Bản hùng ca bất diệt” do Thành ủy Hà Nội tổ chức hôm 18/12, nhiều đại biểu đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo, tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, đặc biệt là sự dự báo chính xác, sự chuẩn bị kỹ càng trước khi diễn ra cuộc tập kích chiến lược có quy mô lớn nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử của đế quốc Mỹ. Đó là sự kế thừa, phát triển kế sách “giữ nước từ sớm, từ xa” mà ông cha ta đã đúc kết. Kế sách này đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

5 năm trước khi diễn ra kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không”, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán thiên tài về khả năng đế quốc Mỹ sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội nên giao nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không - Không quân nghiên cứu cách đánh B-52. Từ năm 1967 đến tháng 10/1972, ta đã chủ động trong nghiên cứu, nắm vững quy luật hoạt động của địch trên không, từng bước hoàn thiện cách đánh, không bị bất ngờ cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Đây chính là nhân tố quyết định để giành thế chủ động, đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược của địch.

Kế sách “giữ nước từ sớm, từ xa” được hình thành từ rất sớm trong lịch sử dân tộc. Từ thế kỷ 10, các triều đại phong kiến Việt Nam đã thực thi chính sách “ngụ binh ư nông”, có nghĩa là gửi quân trong nông dân. Thời bình, ngoài một số ít quân thường trực, mọi đinh tráng đều là quân dự bị, khi cần điều động là có ngay và ai nấy đã biết rõ quân ngũ của mình. Quân lính thay phiên nhau về làm ruộng, ngoài việc bình đẳng về nghĩa vụ quân sự, lại giảm bớt được chi phí quốc phòng và điều quan trọng là thực hiện được sự cân đối giữa lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng. Sản xuất nông nghiệp - nền tảng của nền kinh tế quốc dân, được bảo đảm, sức lao động ở nông thôn không bị thiếu.

Nhiều quốc gia trên thế giới, nhờ vị trí địa lý nên từ khi hình thành đến nay, họ chưa bao giờ bị xâm lược. Còn dân tộc ta, hình thành, sinh sống ở một vị trí địa lý đặc biệt nên từ khi ra đời đã phải đấu tranh để tồn tại. Trong thời bình vẫn phải chăm lo lực lượng để giữ yên bờ cõi, bảo vệ cuộc sống yên lành của nhân dân. Kế thừa bài học “giữ nước từ sớm, từ xa”, văn kiện Đại hội XII của Đảng ta đã khẳng định: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”.  

Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương giữ nước từ sớm, từ xa, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức rõ và thấu suốt quan điểm đó chính là sự kế thừa và phát huy truyền thống chủ động giữ nước trong thời bình của ông cha ta. Mọi cấp, mọi ngành, lĩnh vực cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hoạch định các chiến lược, sách lược và kiên quyết thực hiện kế sách này. Cùng với đó, cần tiếp tục tăng cường, giữ vững và thực hiện có hiệu quả nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời phải chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia - dân tộc và các hoạt động chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch. Đó là những giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay để tiếp tục thực hiện kế sách “giữ nước từ sớm, từ xa” mà ông cha ta đã đúc kết.

ĐỖ PHÚ THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.