Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

Vững vàng phát triển từ sức mạnh đoàn kết

Thứ Sáu, 17/11/2023 | 18:52

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Đảng chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình nếu biết tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi chống kẻ thù chung và xây dựng đất nước. Đây cũng chính là cội nguồn sức mạnh để nước ta nói chung, Bạc Liêu nói riêng ổn định quốc phòng - an ninh, vững vàng trên con đường phát triển và hội nhập.

Các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh. ​Ảnh: T.T

GIA TĂNG TIỀM LỰC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được; đưa đất nước vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững...

Từ định hướng này, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong giai đoạn mới.

Để có được sự đồng thuận của Nhân dân, Mặt trận các cấp đã cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Theo đó, phối hợp với chính quyền địa phương chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần chuyển tải nhiều nội dung về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân được công khai, minh bạch. Đặc biệt, việc lấy ý kiến của Nhân dân trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được thực hiện nghiêm túc, trên nhiều lĩnh vực, nhất là các chính sách an sinh xã hội, các chương trình phát triển của tỉnh, địa phương hay phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH

Mặt trận các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để Nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động như: chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mô hình “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”...

Song song đó, Mặt trận các cấp cũng đã phối hợp vận động các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội. Cụ thể, năm 2022, Mặt trận các cấp đã vận động Quỹ được trên 24,3 tỷ đồng. Riêng năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo và đã nhận được sự đóng góp của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tại buổi lễ là trên 8,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này sẽ giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh về phương tiện làm ăn, về học nghề, cơ hội việc làm; hay hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết..., góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Phát biểu trong chuyến về thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu mới đây, Phó Chủ tịch nước - Võ Thị Ánh Xuân đã nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Để khơi dậy và tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh đất nước theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng. Và củng cố, phát huy ngày càng cao hơn nữa sức mạnh nội lực của sự đoàn kết toàn dân thì chắc chắn sẽ có được những bước tiến vững vàng trên con đường phát triển, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp như Bác Hồ đã từng mong ước.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.