Trao Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 tặng các địa phương

Thứ Sáu, 29/03/2024 | 16:48

Ngày 29/3, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao tặng Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 cùng các tài khoản đọc sách cho 2 huyện Vũng Liêm, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành trên trang sachquocgia.vn. Tủ sách tập hợp hơn 100 tựa sách, được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Đây là những ấn phẩm chất lượng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được biên soạn bởi các tác giả là những học giả, chuyên gia uy tín.

Trao tặng tài khoản sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 cho huyện Long Hồ (Vĩnh Long).

Trao tặng sách và tài khoản sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 cho huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long). Ảnh: Internet

Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 được xây dựng là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông qua Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có cơ hội tiếp cận, khai thác, sử dụng nguồn thông tin chính thống, để từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn và biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tại huyện Vũng Liêm và huyện Long Hồ, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng 40 tài khoản sử dụng Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35. Thời gian tới, nhà xuất bản sẽ tiếp tục trao tặng Tủ sách điện tử Ban Chỉ đạo 35 và các tài khoản đọc sách cho nhiều địa phương trên cả nước.

Nhân dịp này, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2026.

Theo đó, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Hai bên cũng phối hợp quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Vĩnh Long; chia sẻ kinh nghiệm, tạo tác động lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo của Vĩnh Long trong xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

C.Q.B (theo NDO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.