Thực hiện quy chế phối hợp Năm dân vận chính quyền 2019: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ban Dân vận các cấp

Thứ Sáu, 23/08/2019 | 16:13

Công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp Ban Dân vận và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động, tập hợp quần chúng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị triển khai quy chế phối hợp Năm dân vận chính quyền 2019 của huyện Hòa Bình. Ảnh: C.K

Những năm qua, các cấp Ban Dân vận trong tỉnh đã triển khai thực hiện quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Điển hình như mới đây, Ban Dân vận huyện Hòa Bình triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp Năm dân vận chính quyền 2019. Mục đích của công tác phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân về quan điểm của Đảng “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Thực hiện công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, MTTQ, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Nội dung phối hợp là tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện và kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Đối với công tác dân vận, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tổ chức thực hiện lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhiều mô hình Dân vận khéo, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Các cấp Ban Dân vận huyện Hòa Bình cũng đã tham mưu khá tốt cho các cấp ủy đảng triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận của đảng viên trên địa bàn. Từ đó giúp đảng viên nâng cao nhận thức vai trò, vị trí và nhiệm vụ về công tác dân vận của Đảng, công tác vận động quần chúng.

Những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Ban Dân vận trong tỉnh thực hiện từ nay đến cuối năm là tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn; thường xuyên đổi mới hình thức và phương pháp trong công tác tuyên truyền, vận động; thi đua thực hiện thắng lợi Năm dân vận khéo 2019… Qua đó góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

KHÁNH CHÂU

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.