Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng: Những chuyển biến tích cực

Thứ Sáu, 19/07/2019 | 16:47

Sau khi triển khai thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; tập trung vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo về công tác TĐ-KT. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐ-KT, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát tình hình thực hiện Luật TĐ-KT tại Bạc Liêu. Ảnh: K.P

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng thực hiện công tác tuyên truyền và triển khai Luật TĐ-KT năm 2013, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐ-KT cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ TĐ-KT các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và doanh nghiệp trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều hội nghị triển khai Luật TĐ-KT và các văn bản hướng dẫn đến tận cơ sở.

Hàng năm, vào dịp cuối năm, UBND tỉnh tổ chức lễ tuyên dương các cá nhân đạt thành tích cao trên các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn học - nghệ thuật... Ban hành kế hoạch về tổ chức phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Chỉ đạo Ban TĐ-KT tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn mở các chuyên trang, chuyên mục, kịp thời đưa tin các gương điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, việc bình xét khen thưởng của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đúng quy định, nhất là khen thưởng chính sách gia đình có công với cách mạng. Chất lượng công tác thi đua ngày càng được nâng lên; các hướng dẫn, quy định chi tiết, cụ thể dễ thực hiện, thuận lợi trong việc tập huấn, tuyên truyền. Đối tượng thi đua ngày càng mở rộng, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua, đồng hành trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc triển khai và phổ biến các chính sách, văn bản pháp luật, Luật TĐ-KT xuống cơ sở được thực hiện thường xuyên. Ban TĐ-KT tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tùy lĩnh vực, tùy điều kiện mà lồng ghép việc quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách về TĐ-KT để phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn hàng năm thanh tra, kiểm tra công tác TĐ-KT ở các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, thực hiện đúng theo tinh thần các văn bản pháp luật quy định về công tác TĐ-KT theo đúng Luật TĐ-KT.

Hiện nay, Luật TĐ-KT đã bộc lộ nhiều bất cập, tỉnh cũng đã có báo cáo kiến nghị, và Trung ương cũng đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, lấy ý kiến nhằm chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật TĐ-KT trong thời gian tới. Song, phải nhìn nhận một điều: từ khi triển khai thực hiện Luật TĐ-KT, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.