Thị ủy Giá Rai: Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Hai, 01/06/2020 | 18:22

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Đó là những nội dung trọng tâm được Thị ủy Giá Rai triển khai trong kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tuyên dương những tấm gương học tập và làm theo Bác tại Thị ủy Giá Rai. Ảnh: K.K

Trong kế hoạch, Thị ủy Giá Rai cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” thành tích, kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh, bè phái… Xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy. Việc học tập hướng đến đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

Để việc học tập đạt hiệu quả, kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai chỉ rõ: Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề để học tập, thảo luận. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe thông tin thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Thị ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, thông tin thời sự. Phát động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian.

Kết quả cuối cùng phải là từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với người đứng đầu) để làm tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.