Tập hợp sức mạnh đoàn kết, thực hiện khát vọng phát triển quê hương

Thứ Hai, 18/03/2024 | 15:08

Vượt lên mọi khó khăn, thậm chí cả thách thức chưa từng có tiền lệ là đại dịch COVID-19, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Dân (viết tắt là MTTQ huyện) luôn củng cố vững chắc “mái nhà chung” của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần để kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục phát triển ổn định. Phát huy kết quả trên, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện tiếp tục có những đổi mới phù hợp để thực hiện khát vọng phát triển Hồng Dân trở thành huyện nông thôn mới (NTM), tiến tới NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ Khmer ở ấp Phú Tân (xã Ninh Quới).

Đổi mới phù hợp, linh hoạt và hiệu quả

Với tinh thần quyết tâm đổi mới, MTTQ các cấp trong huyện đã khẩn trương quán triệt, xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, MTTQ huyện đã có giải pháp thực hiện cho từng nội dung như: nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… Tất cả các giải pháp đã được triển khai đồng bộ, phù hợp tạo thành “luồng gió mới” trong hoạt động của huyện, là tiền đề quan trọng của những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tiêu biểu như công tác tuyên truyền, Mặt trận xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hình thức, thông qua các kênh thông tin. Cụ thể là Mặt trận và các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức, nội dung phong phú, phát huy tốt các nhóm tiêu biểu, câu lạc bộ… Đồng thời, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận đã giám sát được 325 cuộc, tổ chức gần 90 cuộc tiếp dân… Qua đó, Mặt trận các cấp trong huyện đã lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và người dân, kịp thời chuyển tải, đề xuất với cấp ủy, chính quyền theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết những kiến nghị, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Nhân dân trong huyện ngày càng tin tưởng vào cán bộ Mặt trận các cấp, từ đó đã giúp MTTQ huyện thực hiện hòa giải thành công trên 1.100 đơn thư, yêu cầu, khiếu nại của người dân.

Khối thi đua các cơ quan Đảng - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị huyện Hồng Dân tổ chức về nguồn, tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Khu căn cứ Huyện ủy Hồng Dân (xã Ninh Quới). Ảnh: T.T

Dân đồng thuận, phong trào lan tỏa

Nhằm phát huy vai trò tự lực, tự chủ, tự quản của Nhân dân, lấy hiệu quả và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu, Mặt trận các cấp đã chú trọng tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế. Đặc biệt, với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân, Mặt trận các cấp đã chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân huy động nguồn lực, hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Kết quả, tính đến cuối năm 2023, huyện có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn văn minh đô thị.  

Bên cạnh đó, các hoạt động vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội đã được thực hiện hiệu quả. Trong đó, tập trung cho đối tượng là hộ nghèo, cộng đồng nghèo, vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo… Cụ thể, nhiệm kỳ qua MTTQ huyện đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được 46 tỷ đồng. Từ đó, đã hỗ trợ xây dựng 175 căn nhà tình nghĩa, 518 căn nhà tình thương và 125 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Riêng đối với hoạt động chung tay cùng cả nước nói chung, địa phương nói riêng quyết liệt đẩy lùi đại dịch COVID-19, bên cạnh công tác tuyên truyền, Mặt trận cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài huyện cả tiền mặt lẫn hiện vật được trên 14,8 tỷ đồng. Nguồn lực này, MTTQ huyện đã sử dụng để hỗ trợ mua vắc-xin tiêm ngừa, hỗ trợ lực lượng trực chốt, tặng 12.750 suất quà cho lao động trở về quê, trong khu cách ly tập trung và người dân gặp khó khăn do dịch…

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và kinh nghiệm được rút ra ở nhiệm kỳ qua, thời gian tới, MTTQ huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn và nhiệm vụ chính trị của địa phương; quyết tâm tạo chuyển biến tốt hơn cho đời sống người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, đưa quê hương Hồng Dân phát triển, trở thành vùng quê NTM kiểu mẫu, hiện đại.

Đàm Nguyễn

* THẮT CHẶT KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Một trong những kết quả nổi bật của MTTQ huyện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đã thực hiện khá hiệu quả việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện toàn huyện có trên 36.000 đoàn viên, hội viên (chiếm trên 32% dân số) tham gia tích cực trong các tổ chức thành viên của MTTQ huyện. Trong đó, lực lượng nòng cốt của các tổ chức thành viên chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên.

Đây cũng chính là nền tảng để MTTQ huyện khởi động nhiệm kỳ 2024 - 2029 với tinh thần “Tập hợp, đoàn kết, hành động, phát triển” sẽ thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu đề ra như: triển khai từ 98% trở lên người dân trên địa bàn huyện nắm và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà đại đoàn kết trở lên; phấn đấu có ít nhất 95% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác; MTTQ huyện tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát/năm; duy trì và nâng cao chất lượng 100% khu dân cư văn hóa…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.