Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam: Phụ nữ cần bản lĩnh để vượt qua thách thức

Thứ Hai, 06/03/2023 | 17:38

Công tác cán bộ nữ (CBN) là một trong nhiều nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, không chỉ vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà còn vì sự phát triển bền vững của đất nước. Với Bạc Liêu, vai trò và sự đóng góp của đội ngũ CBN đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng đến giai đoạn xây dựng quê hương trong thời kỳ hội nhập. Là một trong những CBN tiêu biểu của tỉnh, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dành riêng cho Báo Bạc Liêu buổi trả lời phỏng vấn xung quanh nội dung này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam

TỶ LỆ NỮ ĐƯỢC QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, BỔ NHIỆM NGÀY CÀNG TĂNG

PV: Đồng chí đánh giá thế nào về công tác CBN cũng như tình hình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ trong tỉnh hiện nay?

Đồng chí Lê Thị Ái Nam: Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, CBN; nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về công tác phụ nữ và công tác CBN đã được nâng lên đáng kể. Từ đó, tỷ lệ CBN được quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử tăng hơn so với cùng kỳ. Đồng thời, CBN Bạc Liêu đã được đào tạo nâng cao hơn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, lãnh đạo, nhất là bản thân nhiều chị em đã có cố gắng vươn lên trong học tập, lao động và công tác, cũng có không ít chị em trưởng thành giữ vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo, quản lý cả ba cấp tỉnh, huyện và xã (CBN giữ chức vụ trưởng, phó ngành tỉnh và Ủy viên BTV cấp huyện chiếm 13,06%; trưởng, phó phòng chiếm 22,46%).

Hiện nay, tỷ lệ CBN tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh chiếm 19,15% (tăng 50% so với nhiệm kỳ trước, cao hơn so với quy định); nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII chiếm 50%; đại biểu HĐND tỉnh chiếm 28% (tăng 0,4% so với nhiệm kỳ trước). Ở cấp huyện, CBN tham gia cấp ủy chiếm 17,56% (tăng 15% so với nhiệm kỳ trước); tham gia BTV chiếm tỷ lệ 12,99%; nữ đại biểu HĐND chiếm tỷ lệ 26,64% (tăng 2,64% so với nhiệm kỳ trước). Đối với cấp xã, CBN tham gia cấp ủy chiếm tỷ lệ 12,09% (tăng  2,8% so với nhiệm kỳ trước); tham gia BTV cấp ủy xã chiếm tỷ lệ 18,33%; nữ đại biểu HĐND chiếm tỷ lệ 27,93% (tăng 3,44% so với nhiệm kỳ trước)

Đồng thời, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy cũng đã quan tâm quy hoạch CBN vào các chức danh đạt tỷ lệ cao hơn, nhất là nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt tỷ lệ theo quy định. Cụ thể: ở cấp tỉnh, quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh chiếm tỷ lệ 24,5%, Ủy viên BTV Tỉnh ủy chiếm tỷ lệ 18,75%. Cấp huyện quy hoạch cấp ủy chiếm tỷ lệ 25,36%, quy hoạch BTV cấp ủy chiếm tỷ lệ 18,48%. Cấp xã cũng quy hoạch cấp ủy chiếm tỷ lệ 28,18%, BTV cấp ủy chiếm tỷ lệ 33,55%.

Hiện tại, có nhiều cơ quan, đơn vị có lãnh đạo nữ là người đứng đầu như: Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh...

Nhìn chung, các đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách; không ngừng học tập, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tận tâm với công việc, tự khẳng định mình, phát huy trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực lãnh đạo, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (thứ hai từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều dự hoạt động tại Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2022.

CẦN QUAN TÂM QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ NỮ

PV: Theo đồng chí thì hạn chế trong công tác phụ nữ và CBN trong tỉnh hiện nay là gì? Đâu là giải pháp khắc phục?

Đồng chí Lê Thị Ái Nam: Thực tế hiện nay, công tác phụ nữ và công tác CBN vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đó là, một số nơi cấp ủy chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và công tác CBN; tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý còn ít, nhất là tham gia ủy viên BTV cấp ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND cấp huyện, tỉnh và trưởng, phó ngành tỉnh. Việc đào tạo CBN kế thừa còn chắp vá và chưa kịp thời. Nhiều nơi Hội LHPN chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ, nhất là công tác CBN. Một số CBN còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; chưa tích cực vươn lên; còn tự ti, mặc cảm; chưa sắp xếp phù hợp giữa “việc nước và việc nhà”... Ngoài ra, còn một hạn chế mang tính nguyên nhân không thể không nói đến, đó là một ít cán bộ trong nhận thức vẫn còn xem nhẹ vai trò, sự đóng góp và không muốn phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Để cho công tác CBN thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn và khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, theo tôi cần tập trung những công việc sau: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 năm 2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 14 năm 2018 của BTV Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và công tác CBN, nhất là các mục tiêu về bình đẳng giới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tạo môi trường thuận lợi để CBN phát huy hết năng lực, sở trường trong công tác và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng CBN; quan tâm đúng mức và có hiệu quả việc lựa chọn, chăm bồi, đào tạo đội ngũ CBN kế thừa, nhất là phải tăng tỷ lệ CBN tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý. Trước mắt, các cấp ủy cần chủ động chuẩn bị đội ngũ CBN kế thừa để giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) ngay từ bây giờ; phải đào tạo, sắp xếp, phân công vào các vị trí cho phù hợp và có yêu cầu cơ cấu thì mới có đủ điều kiện tham gia vào nhân sự khóa mới. Thực trạng hiện nay, kết thúc nhiệm kỳ cũ, một số cấp ủy, trong đó có Tỉnh ủy sẽ có nhiều đồng chí CBN không đủ tuổi tái cử, nếu không chủ động sẽ bị hụt hẫng đội ngũ kế thừa và theo quy định mới thì muốn giới thiệu chức danh cao hơn phải giữ chức vụ hiện tại ít nhất 2 năm.

Hội LHPN các cấp phải tăng cường tuyên truyền, động viên, hỗ trợ đội ngũ CBN học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; phối hợp với Ban tổ chức cấp ủy đề xuất việc đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ CBN có trình độ, năng lực thực tiễn và kinh nghiệm để đảm bảo đủ tiêu chuẩn giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý và đủ điều kiện cơ cấu vào cấp ủy trong hệ thống chính trị các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam thăm hỏi đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng huyện Hồng Dân. Ảnh: H.T

PHỤ NỮ PHẢI CỐ GẮNG VƯƠN LÊN, XÓA BỎ MẶC CẢM, TỰ TI

PV: Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo ở nhiều đơn vị khác nhau, đến nay đồng chí là CBN duy nhất trong tỉnh nắm giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Bạc Liêu tính từ khi chia tách tỉnh. Đồng chí có thể chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những thử thách mà một CBN phải đối diện khi đảm nhận vị trí lãnh đạo?

Đồng chí Lê Thị Ái Nam: Tôi nghĩ, dù là nam hay nữ, ở vị trí nào cũng có thách thức, tuy nhiên đối với CBN có rất nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là làm gì để xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể, của lãnh đạo. Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng tiến bộ thì đòi hỏi đối với người cán bộ lãnh đạo cũng ngày càng cao; bản thân không thể dậm chân tại chỗ mà làm sao phải tương tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, phụ nữ không thể chỉ giỏi việc nước mà còn phải làm tốt việc nhà, hoàn thành nghĩa vụ của người phụ nữ ở gia đình. Ngoài ra, nhiều người sẽ nhìn vào kết quả công tác ở cùng một vị trí giữa một CBN và nam để so sánh - đó cũng là thách thức. Vì vậy, tôi nghĩ rằng dù là nam hay nữ đều có thách thức riêng, vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận và có giải pháp để vượt qua thách thức.

Trong lịch sử Đảng bộ tỉnh đã có nhiều CBN kiên trung như cô Ngô Thị Huệ - một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên; cô Trương Tú Anh - người đảng viên 80 năm tuổi Đảng... Vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là tỉnh sẽ đào tạo được đội ngũ CBN kế thừa xuất sắc và tiến bộ hơn. Mong muốn BTV cấp ủy các cấp, Thường trực HĐND, UBND sẽ có CBN, vì ở một số vị trí, CBN làm rất tốt bởi họ có thế mạnh là tận tụy, chịu khó học tập, nghiên cứu, tìm tòi...

 Dù ở thời kỳ nào, không ai có thể phủ nhận phụ nữ Việt Nam có đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, tự hào về danh hiệu mà Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Tuy nhiên, ngày nay bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành thì bản thân chị em phụ nữ cũng phải cố gắng vươn lên trong học tập, lao động, công tác; xóa bỏ mặc cảm, tự ti; tích cực tham gia các hoạt động và có nhiều đóng góp cho xã hội; tự khẳng định mình... cũng là yếu tố quan trọng góp phần cho công tác CBN của tỉnh ngày càng tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lâm Anh (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.