Phát huy vai trò Mặt trận, đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ Hai, 25/03/2024 | 14:58

Chủ động, tích cực tham gia đóng góp vào chặng đường phát triển của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Lợi (gọi tắt là MTTQ huyện) nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao truyền thống cách mạng, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Từ đó, phong trào thi đua được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới, hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thới tặng quà cho người dân ấp Bà Chăng B nhân Ngày hội Đại đoàn kết.

TẬP HỢP SỨC DÂN, ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG

Để tập hợp sức dân, MTTQ huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng triển khai nhiều hoạt động gắn với cơ sở, nắm bắt tình hình và phản ánh ý kiến của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng tiếp nhận hơn 600 đơn yêu cầu, khiếu nại về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, trong đó đã hòa giải thành gần 500 đơn; đồng thời tham gia tích cực công tác tiếp công dân, tham gia cùng chính quyền, hội, đoàn thể cơ sở hòa giải thành 1.172/1.432 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ gần 82%. Điều đó đã từng bước tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đây là yếu tố nòng cốt để thực hiện thắng lợi các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Sự đồng thuận của người dân đã được thể hiện rõ trong triển khai cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhân dân đã đăng ký, duy trì và giữ vững 75/75 khu dân cư văn hóa, 75/75 quy ước ở khu dân cư, công nhận và công nhận lại 22.323/24.304 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa. Sự đồng thuận còn được thể hiện thông qua việc người dân các địa phương chủ động, tích cực đóng góp sức người, sức của, hiến đất để làm đường giao thông nông thôn; các tổ chức thành viên ở các địa bàn cũng tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia trồng hàng ngàn cây xanh, sửa chữa đường giao thông…

Để các phong trào thi đua ngày càng được lan tỏa, hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó nhằm củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, tạo sự gắn bó, liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân. Rất nhiều hoạt động được tổ chức tại ngày hội, trong đó đặc biệt Mặt trận cùng địa phương đã khen thưởng 85 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng dân cư; tặng 8 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hàng ngàn suất quà cho người dân còn gặp nhiều khó khăn ở địa bàn.

Người dân tham gia làm lộ nông thôn. Ảnh: H.U

THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục có nhiều đổi mới trong tổ chức các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, chung tay cùng với địa phương giúp đỡ người nghèo. Mặt trận đã phối hợp với UBND huyện ban hành kế hoạch phân công (theo hàng năm) cho các phòng, ban, ngành và mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội được trên 46 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng 118 căn nhà Đại đoàn kết, 530 căn nhà tình thương cho những hộ nghèo. Đặc biệt, những năm tình hình dịch COVID-19 bùng phát kéo dài (2019 - 2021), MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các địa phương tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài huyện được trên 1,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này, Mặt trận đã kịp thời hỗ trợ cho lực lượng trực chốt, hỗ trợ quà (tiền mặt lẫn hiện vật) cho lao động trở về quê, trong khu cách ly tập trung và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Theo Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, đạt được những kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của chính quyền địa phương; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội; sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp. Từ đó, MTTQ huyện đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội đã giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn việc công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần tích cực trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

HOÀNG UYÊN

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, tại Đại hội lần thứ XIII, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi đã rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn ở nhiệm kỳ qua. Đồng thời, hiệp thương dân chủ đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029 với các chỉ tiêu cụ thể như: có từ 90% trở lên hộ dân trên địa bàn huyện nắm và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm, Mặt trận cấp huyện, cấp xã tổ chức ít nhất 2 chương trình, nội dung giám sát; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 95% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác mặt trận; vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội hằng năm đạt chỉ tiêu trên giao…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.