Phát huy vai trò của Ban Dân vận các cấp trong công tác dân vận khéo

Thứ Tư, 07/08/2019 | 14:30

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, phát huy vai trò công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Qua thực hiện các phong trào, cuộc vận động, vai trò, vị trí và uy tín của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao và mối quan hệ với quần chúng nhân dân ngày càng được tăng cường.

Bài học thực tiễn từ công tác dân vận khéo

Thời gian qua, công tác dân vận khéo được kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo hàng năm”. Nhờ làm tốt công tác dân vận mà các phong trào và cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu; theo đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống như: ấp, xã đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; khóm, ấp văn hóa; tổ tự quản; phòng chống bạo lực gia đình; ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; vườn - nhà xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu; ấp, khóm an toàn, đảm bảo an ninh trật tự; gia đình sức khỏe, không có tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; làm tốt chính sách đối với người có công, người nghèo; phong trào thể dục - thể thao, đờn ca tài tử…

Từ hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận từng bước tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Có thể nói, một khi quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của các tầng lớp nhân dân được phát huy mạnh mẽ sẽ góp phần rất đáng kể trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh; là điều kiện để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh vững chắc.

Công tác dân vận khéo góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh là một trong những nội dung xuyên suốt, trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ chính trị, là giải pháp quan trọng để xây dựng con người mới, đời sống văn hóa mới ở cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực đời sống - xã hội. Dân vận khéo thành công sẽ huy động sức dân đóng góp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh ở mỗi địa phương, đơn vị và ngày càng lan tỏa, mang lại ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo TP. Bạc Liêu và phường Nhà Mát cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn thực hiện Năm dân vận khéo. Ảnh: H.T

Kinh nghiệm dân vận khéo

Đã qua, công tác dân vận khéo ở Bạc Liêu luôn gắn liền với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn liền với việc nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đây là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từng bước trưởng thành, luôn tận tụy, gương mẫu, trung thành, sáng tạo, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm chăm lo giải quyết những bức xúc của nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt và tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội… là những “điểm sáng” nổi bật của Ban Dân vận các cấp trong thời gian qua. Hàng năm, khối dân vận đều tổ chức sơ, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác dân vận khéo, đồng thời phối hợp đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, ổn định chính trị, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, minh bạch hóa; thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử nhằm có sự phối hợp giải quyết kịp thời hợp lòng dân…

Làm tốt công tác dân vận khéo có ý nghĩa rất quan trọng trong công cuộc đổi mới của đất nước và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): “Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Kết quả đã đạt được của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thời gian qua là công trình thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019), 20 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2019) và thực hiện 50 năm Di chúc của Bác Hồ (1969 - 2019) - di sản văn hóa quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Dân vận khéo trong các phong trào hành động cách mạng còn có ý nghĩa tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng trong thời kỳ cả nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Minh Huấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.