Phải xứng đáng là “đuốc sáng”, “cờ hồng”

Thứ Hai, 20/01/2020 | 15:16

Bác Hồ đã từng dạy: “... Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ảnh: T.L

Theo Người, cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) có thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng thì mới xứng đáng là người lãnh đạo, được dân tin, dân phục, dân yêu. Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định sức mạnh của Đảng và thắng lợi của cách mạng; minh chứng sinh động của một đảng là đạo đức, là văn minh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm qua đã có sự tiến bộ rõ nét, được nhân dân ghi nhận, song, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) vẫn thẳng thắn chỉ rõ: Nhiều CB, ĐV chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ CB, ĐV chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng… làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Để phòng tránh nguy cơ nêu trên, Đảng ta đã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là quy định rõ những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV; nêu rõ các biểu hiện cụ thể để nhận diện CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Cùng với đó, Đảng, Nhà nước ngày càng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và mở rộng dân chủ, công khai minh bạch; phát huy vai trò của nhân dân và báo chí tham gia xây dựng Đảng.

Qua trao đổi với nhiều đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và người dân, chúng tôi thấy ai cũng phấn khởi, tin tưởng khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các giải pháp đồng bộ nhằm “nhốt quyền lực vào chiếc lồng cơ chế” và để CB, ĐV “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”, phải thật sự nêu gương, trước hết là về đạo đức. Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 30/12/2019, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo: Toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng…

Quyết tâm chính trị của Trung ương về xây dựng đội ngũ CB, ĐV thật sự đức - tài, xây dựng Đảng và toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhất quán, xuyên suốt với nhiều biện pháp đang triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết với mong muốn góp phần xây dựng Đảng nói chung, đội ngũ CB, ĐV nói riêng ngày càng tiêu biểu về đạo đức, văn minh.

 Nhiều cán bộ tâm huyết đề xuất: Đảng cần khắc phục ngay tình trạng nhiều nơi kết nạp đảng viên chạy theo số lượng dẫn đến lọt cả những người có phẩm chất đạo đức không tốt, vào Đảng chỉ để vụ lợi cá nhân, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng. Bên cạnh đó, phải có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò kiểm tra, giám sát của chi bộ, cấp ủy cơ sở, bởi vì CB, ĐV vi phạm gì thì tổ chức đảng ở cơ sở biết rõ nhất; vấn đề là có thẳng thắn góp ý, phê bình hay lại lờ đi, thậm chí đồng lõa, bao che. Đảng cũng cần có quy định công khai về quy hoạch cán bộ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để nhân dân giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp không xứng đáng và báo cáo, kiến nghị với tổ chức xem xét. Nếu để người thiếu đức - tài chui sâu leo cao, nhất là người giữ vị trí lãnh đạo mà lại “đạo đức giả” thì vô cùng nguy hại cho Đảng.

Từ thực tế công tác, nhiều CB, ĐV tha thiết đề nghị Đảng, Nhà nước cần đổi mới cách đánh giá, phân loại CB, ĐV vì cách làm hiện nay dễ dẫn đến bình quân chủ nghĩa. Những năm qua, đại đa số CB, ĐV đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, rất hiếm người ở mức hoàn thành nhiệm vụ và càng hiếm trường hợp không hoàn thành. Nhưng thực tế, trong số CB, ĐV cùng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ lại có sự chênh lệch khá lớn về đức và tài cũng như kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, để đánh giá khách quan, chính xác hơn thì cần chấm điểm theo thang điểm 10 trên từng nội dung, như: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật… Đồng thời, phải có cơ chế khuyến khích các tổ chức đảng đánh giá thực chất về phẩm chất, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của CB, ĐV bằng cách xếp thứ tự phân loại từ tốt nhất đến yếu nhất; công khai minh bạch kết quả bình xét. Làm như vậy sẽ bảo đảm khoa học, công bằng, văn minh, tạo động lực để CB, ĐV phấn đấu.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn Đảng ban hành cơ chế lấy phiếu tín nhiệm CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo mỗi năm một lần để tránh tình trạng sau khi được bầu thì tha hóa biến chất; trước khi bầu cử, các ứng cử viên phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình và trình bày chương trình hành động nếu trúng cử; mỗi chức vụ lãnh đạo cần có ít nhất hai ứng cử viên, hoặc tổ chức thi tuyển để tăng tính cạnh tranh lành mạnh nhằm lựa chọn được người tốt hơn... Với các giải pháp đồng bộ như vậy, chắc chắn Đảng ta sẽ càng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo đất nước phát triển hơn nữa.

Qua thực tiễn 90 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, với đường lối đúng đắn và tuyệt đại đa số CB, ĐV tiên phong, gương mẫu, chúng ta tự hào khẳng định Đảng ta thật sự là đạo đức - văn minh. Chính vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ chính trị duy nhất đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong điều kiện mới, trước những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch, trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng, đòi hỏi Đảng và mỗi CB, ĐV phải nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới để ngày càng hoàn thiện, xứng đáng với vai trò lãnh đạo; để Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

B.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.