Những giải pháp cho sự phát triển

Thứ Sáu, 05/06/2020 | 18:16

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều đại biểu đã đề xuất, đóng góp các giải pháp để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân tại phiên tham luận, thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: H.T

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng năm 2025, đại biểu Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Dân lần thứ XIII đã đề xuất một số giải pháp để thực hiện. Cụ thể là tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, quy định về những điều đảng viên không được làm và các văn bản liên quan trực tiếp đến chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Đồng thời làm tốt quy trình các khâu công tác cán bộ, nhất là khâu nhận xét, đánh giá cán bộ phải trên cơ sở khách quan, trung thực, từ đó phát hiện được nhân tố tích cực để tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ cho phù hợp; thường xuyên đổi mới phương pháp đánh giá CB-CCVC hàng tháng, hàng quý theo hướng kết hợp chặt chẽ việc mở rộng dân chủ và trách nhiệm cụ thể của người trực tiếp phân công, giao trách nhiệm cho CB-CCVC; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo chính.

Cùng với đó, đại biểu cũng quan tâm việc nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong xây dựng thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn văn minh đô thị, là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. Theo đó, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới cho Đảng bộ thị trấn là cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những cách làm tích cực, sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, không chỉ dừng lại ở các tiêu chí đạt được, vấn đề quan trọng hơn là phải nâng cao các tiêu chí, phấn đấu hơn nữa để thị trấn thật sự là văn minh đô thị theo tinh thần Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các nhiệm vụ cần tập trung là tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ và hoàn thiện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ và du lịch gắn với phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian tới. Đó là tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quán triệt sâu sắc Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quy định số 06 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ.

H.LAM - H.THỌ

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.