Nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng năm 2021

Thứ Hai, 01/03/2021 | 17:11

Năm năm qua, công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) của tỉnh đã đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào TĐ được tổ chức cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác KT được thực hiện kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đó là những tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác TĐ-KT của tỉnh trong thời gian tới.

Tuyên dương các em học sinh đạt thành tích cao năm 2020. Ảnh minh họa: K.K

Từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tỉnh, trong đó nổi bật là vai trò của cán bộ, công chức ngành Nội vụ, Ban TĐ-KT tỉnh, các phong trào TĐ được phát động có nội dung phong phú, sát với thực tiễn; đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng và tham gia tích cực. Từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Cụ thể, thời gian qua Ban TĐ-KT tỉnh đã chủ động, sáng tạo, tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng TĐ-KT tỉnh để công tác TĐ-KT kịp thời, đúng định hướng. Hướng dẫn khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Thực hiện tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng những ưu thế của các phương tiện thông tin hiện đại. Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông, tích cực tuyên truyền, biểu dương những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến gắn với việc tiếp tục triển khai các phong trào TĐ.

Để công tác TĐ-KT của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Ban TĐ-KT tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong phát huy hiệu quả, TĐ lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng. Chú trọng việc phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào TĐ. Nội dung TĐ cần bám sát nhiệm vụ chính trị, có chủ đề rõ ràng, được cụ thể hóa thành chỉ tiêu cụ thể. Hình thức TĐ chú trọng yếu tố đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị. Luôn gắn TĐ với KT, TĐ là tiêu chí thì KT là động lực để thúc đẩy phong trào TĐ phát triển. Chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới ở mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa lớn trong từng cơ quan, đơn vị. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và thực hiện chính sách, pháp luật về TĐ-KT tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐ-KT; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc phát hiện, đề xuất kịp thời việc xét KT. Ngoài ra, cần bố trí công chức làm công tác TĐ-KT có năng lực, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.