Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp: Chủ động chuẩn bị, phân công rõ ràng

Thứ Hai, 05/08/2019 | 17:19

Đến thời điểm này, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được triển khai đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện. Đây sẽ là công việc được tập trung lãnh đạo và thực hiện trong thời gian từ nay đến năm 2020.

Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: M.Đ

LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP RỘNG RÃI CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Yêu cầu đầu tiên và rất quan trọng được nhấn mạnh trong Chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch của Tỉnh ủy là về công tác chuẩn bị đại hội. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, Chỉ thị 35 yêu cầu các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Riêng về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội, yêu cầu của Bộ Chính trị cũng như của Tỉnh ủy là kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẾN CƠ SỞ TRONG THÁNG 8/2019

Theo Kế hoạch của Tỉnh ủy, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Thời gian tổ chức đại hội điểm đối với đảng bộ cấp cơ sở vào đầu quý 1/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày; hoàn thành trước ngày 31/8/2020, thời gian tổ chức đại hội điểm vào đầu quý 2/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh dự kiến tiến hành trong tháng 9/2020. Về công tác chuẩn bị, đến thời điểm này tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban tổ chức - phục vụ đại hội. Những mặt công tác liên quan đến chuẩn bị cho đại hội cũng đang được gấp rút thực hiện.

Về cơ cấu cấp ủy, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy quán triệt đầy đủ các nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai đến cơ sở trong tháng 8/2019. Kế hoạch phải thật cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị, nhưng đồng thời cũng phải thật cẩn thận, đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Song song đó, cấp ủy các cấp cũng phải thành lập các tiểu ban, chủ động thực hiện các phần việc nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đi đôi với việc tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến cuối nhiệm kỳ.

……………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

Tại hội nghị triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã lưu ý trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đại hội đảng bộ, các cấp ủy cần bám sát nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu “mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội; từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân. Phải chuẩn bị thật chu đáo tất cả các nội dung của đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác.

Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Tập trung chuẩn bị cho đại hội là công việc quan trọng lúc này, tuy nhiên không được làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác; phải lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

…………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.