Huyện Hồng Dân: Chú trọng thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ

Thứ Sáu, 02/06/2023 | 15:41

Công tác cán bộ luôn là vấn đề được Đảng bộ huyện Hồng Dân quan tâm trong thời gian qua, bởi đây là khâu đột phá, then chốt để xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu quả. Theo đó, các bước quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai minh bạch, khách quan, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu, chú trọng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy Hồng Dân khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Ảnh: Hoàng Đặng

SẮP XẾP CÁN BỘ ĐẢM BẢO YÊU CẦU NHIỆM VỤ

Theo báo cáo của huyện Hồng Dân, bình quân hằng năm có trên 99% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trong đó hoàn thành tốt 78,56%, hoàn thành xuất sắc 19,34%. Đối với công tác quy hoạch cán bộ, đã qua huyện làm tốt quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài, được thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định, nâng cao hơn chất lượng. Cụ thể, tổng số cán bộ được quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý từ năm 2020 đến nay là 1.104 lượt cán bộ; trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sau khi điều chỉnh bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 59 đồng chí; lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp phòng 231 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ chủ chốt cấp xã là 290 đồng chí. Quy hoạch cán bộ các chức danh Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được huyện quan tâm thực hiện tốt. Trên cơ sở bám sát quy hoạch cán bộ được phê duyệt và kế hoạch đào tạo hằng năm và cả nhiệm kỳ, đến nay đã cử 1.707 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng tổng số cấp trưởng, phó phòng cấp huyện và tương đương có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đạt 98,38% (trong đó sau đại học đạt tỷ lệ 18,8%); lý luận chính trị có 70,1% đạt trình độ cao cấp; 28,2% đạt trình độ trung cấp. Ngoài ra, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đảm bảo theo quy định. Nửa nhiệm kỳ qua, có 20 đồng chí được điều động, phân công (giữa các cơ quan cấp huyện 8 đồng chí, phân công về xã 3 đồng chí, xã về huyện 9 đồng chí); luân chuyển 5 đồng chí, bổ nhiệm 26 đồng chí, bổ nhiệm lại 12 đồng chí, giới thiệu cán bộ ứng cử 78 đồng chí.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ

Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng được huyện thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng từng bước được nâng lên. Công tác sắp xếp, củng cố, kiện toàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao năng lực, đảm bảo vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện. Hiện tại, huyện đã có các chức danh kiêm nhiệm như Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện thời gian qua phát huy hiệu quả tốt. Đồng thời mô hình nhất thể hóa Bí thư cấp ủy là Chủ tịch HĐND cấp huyện và cấp xã cũng đang phát huy hiệu quả. Hiện nay, có 8/9 xã, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 1 xã có Phó Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND (xã Vĩnh Lộc A).

Hướng tới, Hồng Dân sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ bằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Coi trọng đào tạo cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và cán bộ quản lý. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, lấy hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ làm thước đo chủ yếu.

KIM KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.