Hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

Thứ Sáu, 02/06/2023 | 15:39

Những năm qua, huyện Hồng Dân đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, không ngừng phát triển bền vững. Kết quả này có phần đóng góp quan trọng từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH)

Công tác dân vận góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới ở Hồng Dân. Trong ảnh: Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn ở xã Ninh Hòa.

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Hồng Dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể CT-XH trên địa bàn tỉnh”. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác giảm nghèo; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình năm “Dân vận khéo”... Đồng thời, phát động mỗi đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng/ngày để thực hiện các công trình công cộng chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp được trên 2 tỷ đồng vào thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và sự phát triển chung của huyện.

Các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và sự đồng thuận của xã hội. Tổ chức bộ máy MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Từ năm 2020 đến nay, các tổ chức CT-XH trong huyện kết nạp được 1.550 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số lên hơn 37.000 người, chiếm 31% dân số.

Bên cạnh đó, công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng phát huy hiệu quả, kết quả “Dân vận khéo” năm sau cao hơn năm trước. MTTQ và các tổ chức CT-XH thể hiện đúng vai trò và thành công trong triển khai thực hiện được nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin... Từ đó, kịp thời tham mưu, phản ánh với cấp ủy, chính quyền để xây dựng những chủ trương, chính sách phù hợp.

Để góp phần cùng Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra, Ban Dân vận Huyện ủy Hồng Dân xác định: tăng cường hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền bằng việc xây dựng những chương trình, kế hoạch, bằng những quan điểm chỉ đạo sát thực tế. Theo đó, công tác chỉ đạo phải gắn liền với tạo điều kiện thuận lợi từ việc xây dựng, củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ, đến hoạt động xây dựng phong trào thật sự nâng cao được chất lượng, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp tham gia. Tạo động lực cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hăng hái thi đua công tác, lao động, sản xuất, xây dựng từng đơn vị, từng xã, ấp trong sạch, vững mạnh, phát triển ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ chung hiện nay.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.