Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Thứ Tư, 19/02/2020 | 17:40

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như cơ chế để MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đây chính là một kênh vô cùng quan trọng để đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên…

Sau 7 năm triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho thấy đây là một chủ trương “rất trúng”, “rất đúng”, phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn. Thông qua đây, người dân đã có nhiều cơ hội để tham gia phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền nhiều hơn; có nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết giúp cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng phát huy ưu điểm, đồng thời kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, việc triển khai chủ trương này thời gian qua vẫn còn những hạn chế yếu kém. Đặc biệt, một số nội dung trong Quyết định 218 triển khai thực hiện chưa đồng bộ, thậm chí một số nội dung ở khá nhiều địa phương chưa tổ chức thực hiện, nhất là việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy ở địa phương với nhân dân mỗi năm một lần. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền; nhiều địa phương chưa xây dựng hòm thư góp ý, nơi đặt hòm thư góp ý chưa phù hợp... dẫn đến số người tham gia góp ý chưa nhiều, người dân còn ngại tham gia góp ý.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung thăm hỏi về tình hình đời sống, sản xuất của người dân xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). Ảnh: M.Đ

Hiện nay, toàn Đảng đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là tập trung xây dựng văn kiện đại hội và nhân sự cấp ủy khóa mới các cấp. Đây chính là thời điểm rất cần sự tham gia vào cuộc của nhân dân, do đó ngoài việc đối thoại, rà soát việc triển khai hòm thư và bố trí hòm thư theo tinh thần nội dung Quyết định 218, thì các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần tạo ra nhiều diễn đàn, nhiều kênh thông tin để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến góp ý xây dựng của người dân.

Bên cạnh đó, để nhân dân thuận tiện góp ý xây dựng, các cấp ủy, chính quyền cần công khai minh bạch thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền nhiều hơn, nhanh hơn, nhất là những nội dung trong Quyết định 218 đã quy định. Tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành phải tiếp dân để lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhưng cụ thể nhất là tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi, phải có nơi để cho người dân phát biểu ý kiến tâm huyết thật sự. Nếu kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với việc thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đóng góp trực tiếp của người dân thì chắc chắn mọi yếu kém, khuyết điểm sẽ được khắc phục, sửa chữa nhanh nhất với hiệu quả cao.

Năm 2020 là năm diễn ra các ngày lễ trọng đại của đất nước, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây chính là cơ hội, là điều kiện để Đảng trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, làm cho Đảng ngày càng gần dân và gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp tục lãnh đạo Nhà nước và nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Văn Chung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.