Đảng bộ TX. Giá Rai: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên

Thứ Tư, 27/03/2024 | 15:42

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Giá Rai đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025. Hằng năm, thị xã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên với hơn 500 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2020 đến nay. Song để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng của địa phương cũng cần có thêm nhiều biện pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Chi bộ Trường tiểu học Phong Tân (Đảng ủy xã Phong Tân, TX. Giá Rai) trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 2 đồng chí. Ảnh: N.Q

Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu

Phát triển đảng viên là nhằm không ngừng bổ sung vào hàng ngũ của Đảng những lực lượng mới, những người ưu tú trong phong trào quần chúng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 30, ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025, Thị ủy Giá Rai đã cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm. Tính từ năm 2020 đến tháng 9/2023, thị xã đã phát triển mới 514 đảng viên.

Hầu hết quần chúng ưu tú của thị xã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây cũng là kết quả thực hiện Nghị quyết 25 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mà Đảng bộ thị xã đã tập trung triển khai thời gian qua. Xác định công tác xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong những năm qua, Thị đoàn Giá Rai đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Công tác tạo nguồn cho Đảng được thực hiện thường xuyên thông qua việc thực hiện chương trình rèn luyện, đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm với các tiêu chí phù hợp đối tượng đoàn viên. Các đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào Đảng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều sáng kiến, gương mẫu trong lao động, học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các phong trào của thanh niên. Các hoạt động sinh hoạt chính trị “Tiến bước dưới cờ Đảng”, “Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” được tổ chức hiệu quả. Từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, các cấp bộ Đoàn của TX. Giá Rai đã giới thiệu 392 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 324 đoàn viên trở thành đảng viên.

Cần đánh giá đúng thực trạng

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ TX. Giá Rai vẫn gặp một số khó khăn nhất định, như: tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm đạt chỉ tiêu đề ra nhưng tỷ lệ kết nạp đảng viên tại địa bàn dân cư còn thấp; nguồn quần chúng có đủ điều kiện phát triển đảng còn hạn chế; việc phân bổ, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng chưa phù hợp với thực tế ở khóm, ấp; nhiều thanh niên sinh sống và trực tiếp tham gia lao động, sản xuất tại địa phương không đáp ứng được yêu cầu về mặt tiêu chuẩn theo quy định, nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, không có ý chí phấn đấu vào Đảng...

Để công tác phát hiện, chăm bồi, giới thiệu, kết nạp đảng viên của Đảng bộ TX. Giá Rai ngày một tốt hơn, thiết nghĩ, trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng những thuận lợi, khó khăn về nguồn phát triển đảng viên của đảng bộ, chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể tạo nguồn phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở.

Cần mở rộng nguồn phát triển đảng viên, từ đó có nhiều cơ hội lựa chọn được những quần chúng thật sự ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét, kết nạp. Với biện pháp này, bên cạnh việc quan tâm giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên từ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, con em các gia đình có truyền thống cách mạng, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cần chú ý đến quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp tư nhân, hội viên hợp tác xã, công nhân trực tiếp sản xuất, nông dân sản xuất giỏi, dân quân tự vệ, quần chúng nữ, học sinh.

Để nâng cao tỷ lệ kết nạp đảng viên tại địa bàn dân cư, chi bộ khóm/ấp, giải pháp được nhiều Đảng bộ triển khai và thu về kết quả cao là tổ chức hội nghị hoặc sinh hoạt chuyên đề về công tác phát triển đảng viên; kết hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động cách mạng sâu rộng trong Nhân dân, qua đó phát hiện nhân tố mới, nhân tố tích cực để tạo nguồn, chăm bồi, giới thiệu phát triển đảng.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.