Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Hồng Dân: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 27/03/2020 | 16:28

Đảng bộ Cơ quan chính quyền (CQCQ) huyện Hồng Dân vừa tổ chức thành công đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm chính trị cao, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CQCQ huyện đã đoàn kết, chung sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Hồng Dân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: T.C

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ CQCQ huyện Hồng Dân xác định công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Ban Chấp hành Đảng bộ CQCQ huyện chủ động tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy đến từng cán bộ, đảng viên ở các chi bộ. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng (khóa XII) và của Tỉnh ủy, từ đó không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm cách mạng vững vàng, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng.

Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” trên tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ CQCQ huyện đã chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt, học tập theo từng chủ đề hàng năm, 100% chi bộ thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức của đơn vị mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị. Song song đó, Đảng bộ CQCQ huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức trong cán bộ, đảng viên. Từ đây, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lấy đó làm chuẩn mực để bản thân phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ CQCQ huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác kiện toàn, bổ sung bộ máy hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, kịp thời sắp xếp bộ máy làm việc. Với mục tiêu phải tạo được chuyển biến cụ thể, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ CQCQ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hàng năm, Ban Chấp hành luôn triển khai tốt công tác tự phê bình và phê bình, giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong chấp hành pháp luật, thống nhất giữa lời nói và việc làm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn nêu cao vai trò, tự giác, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, lề lối làm việc theo hướng nâng cao chất lượng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định những điều đảng viên không được làm.

Với tinh thần quyết tâm lãnh đạo, sự đồng lòng, đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ đã tạo động lực, giúp Đảng bộ CQCQ huyện vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ CQCQ huyện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cũng trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ CQCQ huyện Hồng Dân phấn đấu hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật Đảng, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Thanh Hải - Châu Pha

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.