Bước đầu xây dựng đô thị thông minh​ tại Bạc Liêu

Thứ Sáu, 17/02/2023 | 14:27

Ngày 9/2/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định 109 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở pháp lý, sự cần thiết xây dựng ĐTTM, Đề án đã xác định tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu xây dựng ĐTTM; các nhiệm vụ, chỉ số chủ yếu; xác định lộ trình và kinh phí; dự liệu tính khả thi, hiệu quả, rủi ro và giải pháp, tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh đang đầu tư nâng cấp Trung tâm Dữ liệu của tỉnh, phục vụ xây dựng đô thị thông minh.

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ

Với yêu cầu xây dựng ĐTTM phải gắn với bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, Bạc Liêu đã triển khai thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh, kéo dài đến giữa tháng 5/2023. Đến nay, cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp viễn thông đã phối hợp cài đặt cấu hình máy chủ dịch vụ thu thập dữ liệu đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu, cũng như tích hợp thiết bị mạng, máy chủ cơ sở dữ liệu... SOC có trách nhiệm đảm bảo các sự cố an ninh tiềm ẩn được xác định, phân tích, bảo vệ, điều tra và báo cáo chính xác.

Bạc Liêu cũng vừa kết nối, tích hợp, chia sẻ thành công dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của UBND tỉnh. Bước đầu, hoạt động này phục vụ cho 3 dịch vụ hành chính công: xác nhận số định danh cá nhân (căn cước công dân) và chứng minh nhân dân; xác thực thông tin hộ gia đình; và tra cứu thông tin công dân. Khi thực hiện TTHC cho công dân, cơ quan hành chính không yêu cầu khai báo lại các thông thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

ĐTTM là loại đô thị áp dụng các loại công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền, giảm tiêu thụ năng lượng và quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hướng đến mục tiêu này, nhiều năm qua, tỉnh đã hoàn thành liên thông, kết nối các cơ sở dữ liệu, nền tảng dùng chung của Trung ương vào hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, thông qua Trung tâm Dữ liệu của tỉnh. Cụ thể, đó là các Cổng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, phục vụ cho ngành Thuế, ngành Tài nguyên - Môi trường, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Liên thông, kết nối dữ liệu của Cổng dịch vụ công của tỉnh vào Cổng dịch vụ công quốc gia trên tất cả các thủ tục, lĩnh vực theo kế hoạch của Văn phòng Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị chuyển đổi số và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: M.Q

LIÊN THÔNG CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP

Về chính quyền điện tử, tỉnh đã hoàn thành triển khai các ứng dụng phát triển chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17 năm 2019 của Chính phủ. Bạc Liêu đang sử dụng Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư tín điện tử, phần mềm quản lý tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã). Tỉnh đã cung cấp 683 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Địa phương cũng đã hoàn thành nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử và liên thông, chia sẻ dữ liệu. Tất cả cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Ở khía cạnh khác, đã có 20% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.

Trong những năm qua, tiến trình đô thị hóa, phát triển đô thị Bạc Liêu đã và đang đạt được thành quả tích cực. Hầu hết các đô thị đã thể hiện được vai trò, động lực then chốt trong tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiến trình đó cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập lớn, trong đó sự phát triển còn thiếu tính bền vững. Để giải quyết các hạn chế, bất cập này thì xây dựng, phát triển ĐTTM là phương thức quan trọng bảo đảm đô thị có tính kết nối, tận dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng tới phát triển bền vững. Bạc Liêu đang từng bước đi theo hướng này!

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.