Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Long lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

​Những nỗ lực đột phá của huyện nông thôn mới Phước Long

Thứ Hai, 27/08/2018 | 17:01

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế có sự phát triển nhanh và bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao… 12/23 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đặc biệt, sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân được khẳng định nên năm 2017 Phước Long đã về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước 3 năm… Đó là những kết quả nổi bật mà Phước Long đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Trần Thanh Nam trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Phước Long đạt chuẩn huyện NTM  năm 2017.

KINH TẾ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Huyện ủy Phước Long đã xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) sát với thực tế địa phương. Từ việc xác định hướng phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức lấy ý kiến để xây dựng thành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế; đồng thời giao trách nhiệm cho người đứng đầu, các đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết; các chi bộ, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trong phong trào xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Kết quả, sau hơn 2 năm thực hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện tiếp tục tăng cao và ổn định (từ 7 lên 7,74%). Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua từng năm: từ trên 35,4 triệu đồng/năm lên 45,5 triệu đồng/năm, đạt 33% so với nghị quyết. Trong thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như: xây dựng hoàn thành 26 ô thủy lợi khép kín, 18 trạm bơm điện và tổ hợp tác tưới tiêu… Đồng thời, huyện chú trọng phát triển sản xuất theo quy hoạch NTM, khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng lao động, đất đai trên cả 2 vùng sản xuất. Huyện đã quy hoạch mở rộng diện tích lúa - tôm đạt 12.500ha (nghị quyết đến năm 2020 đạt 15.000ha). Điều đáng phấn khởi là tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gần 5.200 tỷ đồng, đạt trên 144,8% so với nghị quyết.

Một góc thị trấn Phước Long hôm nay.

Một trong những đột phá của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay là công tác giảm nghèo theo tiêu chí bền vững, quyết tâm đến cuối năm 2018 toàn huyện chỉ còn 1,5% hộ nghèo. Để thực hiện đạt mục tiêu, huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn rà soát lại các tiêu chí thiếu hụt của từng hộ nghèo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp hỗ trợ cất 646 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiện có 2 xã hoàn thành việc xây dựng nhà tình thương. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án 04 của UBND huyện về chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, huyện cũng đã vận động quỹ An sinh xã hội được trên 20,6 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phân công lao động cho từng hộ gia đình. Theo đó, các địa phương và các Hội, đoàn thể tiếp cận và tuyên truyền để hộ nghèo nhận thức được việc phân bổ lao động trong gia đình một cách hợp lý, chống tình trạng thất nghiệp, nhàn rỗi. Với những nỗ lực trên, hiện nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên hơn 85% (đạt trên 92% so với nghị quyết); công nhận trên 3.250 hộ thoát nghèo…

XÂY DỰNG NTM KIỂU MẪU

Mục tiêu lớn nhất được Đảng bộ huyện Phước Long đề ra trong nhiệm kỳ này là phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 6/7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xây dựng thị trấn Phước Long đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng thêm 1 thị trấn Phó Sinh và cuối năm 2020 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020 hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước hơn 278 tỷ đồng, vốn vận động 19,9 tỷ đồng, vốn vay 52,8 tỷ đồng và vốn nhân dân 9,2 tỷ đồng. Huyện sẽ xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đảng bộ huyện xác định lộ giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM và để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, sau khi huy động mọi nguồn lực, huyện đã thực hiện xây dựng các tuyến đường huyết mạch như: tuyến Phước Long - Phong Thạnh Tây B; xây dựng 25 tuyến đường bê-tông liên ấp; 45 tuyến đường bê-tông ngõ, xóm; hoàn thành đưa vào sử dụng 81 cây cầu bê-tông cốt thép… Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các xã theo mô hình xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trước mắt, đến cuối năm 2018 sẽ khép kín tất cả các ô đê bao đã xây dựng trạm bơm trên vùng ngọt ổn định của huyện. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt từ 99% trở lên; tốc độ tăng trưởng đến năm 2020 là 7,96%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/năm…

Lộ nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang ở xã NTM Vĩnh Phú Tây. Ảnh: H.T

Đồng chí Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy Phước Long, khẳng định: “Thực hiện kế hoạch xây dựng NTM kiểu mẫu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã triển khai đồng thời bản cam kết trách nhiệm cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, buộc phải hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được Huyện ủy, UBND huyện giao. Từ đây đến cuối nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra. Đặc biệt, tập trung cải cách hành chính, kiện toàn, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chú trọng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội, đẩy mạnh ngoại giao, thu hút đầu tư để phát triển…”.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.