​Huyện Vĩnh Lợi: Nửa nhiệm kỳ vượt qua khó khăn

Thứ Hai, 27/08/2018 | 16:53

Nhờ có chương trình, giải pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, trong nửa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2015 - 2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, huyện Vĩnh Lợi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi -  đơn vị được Huyện ủy chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm.

Đồng chí Trương Văn Nhớ (thứ ba từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi trao giấy khen cho đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Lộ nông thôn ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: X.T

TẬP TRUNG TỐI ĐA CHO NÔNG THÔN MỚI

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chấp hành (BCH) và Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung chỉ đạo phát triển những thế mạnh, những lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm như: tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng thị trấn Châu Hưng thành đô thị loại IV và xã Vĩnh Hưng thành đô thị loại V.

Đồng chí Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi, cho biết: “Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song, với sự nỗ lực phấn đấu cao, huyện đã đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 5,82%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/năm. Sản lượng lương thực trên 217.000 tấn, đạt trên 85% chỉ tiêu nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng từ 678 tỷ đồng (vào năm 2015) nay tăng lên 860 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,66%/năm. Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ gần 14% (năm 2015) xuống còn gần 7% (năm 2017), bình quân đạt 3,58%, vượt gần 60% chỉ tiêu nghị quyết.

Với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) thứ hai trong tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Vĩnh Lợi đã và đang tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như ưu tiên các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí NTM. Trong quá trình thực hiện, BCH, BTV Huyện ủy đã đề ra các giải pháp linh hoạt nhằm tháo gỡ những khó khăn, tập trung thực hiện những tiêu chí ít sử dụng vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động sức người, sức của trong nhân dân. Chỉ đạo ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh, cùng với nguồn lực của huyện để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Châu Thới đạt chuẩn NTM và các xã: Châu Hưng A, Vĩnh Hưng cơ bản hoàn thành 18 tiêu chí NTM, các xã còn lại đạt từ 13 - 15 tiêu chí.

CHUYỂN BIẾN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã chỉ đạo và thực hiện khá tốt việc triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đã triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong toàn huyện. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tạo được sự đồng thuận của nhân dân; đồng thời giúp các cấp ủy chủ động nắm bắt và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh dư luận, định hướng công tác tuyên truyền.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai thực hiện chặt chẽ, có chất lượng; các đảng bộ, chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. BTV Huyện ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và viết bản cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái; chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát và sơ kết, tọa đàm, học tập kinh nghiệm, tuyên dương dưới cờ... làm cho việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng hơn.

Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị sau Đại hội Đảng các cấp được thực hiện nhanh chóng. BTV Huyện ủy đã luân chuyển, điều động cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát được BCH, BTV Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những kết quả nổi bật đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lợi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của cả nhiệm kỳ và trong giai đoạn tiếp theo.

XUÂN THƯỞNG

-----------------------------------

Mục tiêu trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đẩy nhanh việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện. Kịp thời khắc phục những khó khăn trong xây dựng NTM; thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM ở các xã còn lại, phấn đấu xây dựng huyện NTM trước năm 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc học tập và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành; tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.