Cải cách hành chính

TX. Giá Rai: Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Thứ Sáu, 24/03/2017 | 16:16

Thời gian qua, TX. Giá Rai đã đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy nhà nước. Hàng loạt chính sách ưu đãi giải quyết đầu ra, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng lương, nhằm ổn định cuộc sống cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn giám sát làm việc với UBND TX. Giá Rai về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Ảnh: K.P

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, UBND TX. Giá Rai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định, xây dựng vị trí việc làm cho từng chức danh, trình độ của công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã. Đồng thời ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác cho các cơ quan, đơn vị theo quy định và tình hình thực tế tại địa phương.

Hiện nay, công chức, viên chức của thị xã được tuyển dụng với phần lớn tuổi đời còn trẻ. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo cơ bản đạt chuẩn nên thuận lợi cho công tác quy hoạch, đào tạo. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nguồn được UBND TX. Giá Rai đặc biệt coi trọng và có chế độ, chính sách hợp lý, nhất là công chức, viên chức được trang bị kiến thức về lý luận chính trị, góp phần hoàn thiện bộ máy hành chính của thị xã.

Việc ban hành văn bản chỉ đạo được thực hiện kịp thời và quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị giúp các đơn vị xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, hạn chế tình trạng chồng chéo chức năng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp quản lý nhà nước tại địa phương.

Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện cải cách hành chính nói chung và cải cách tổ chức bộ máy nói riêng trên địa bàn TX. Giá Rai là nhận thức, hiểu biết về các nội dung cải cách hành chính của cán bộ, công chức, nhân dân được nâng lên rõ rệt; quy trình giải quyết hồ sơ được công khai, quy định rõ ràng; mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết được quy định cụ thể, giúp nhân dân hiểu rõ quá trình giải quyết hồ sơ, góp phần không nhỏ cho việc phòng chống tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Hàng năm, Sở Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra đến làm việc tại UBND TX. Giá Rai về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vi phạm hay khiếu nại, tố cáo về công tác cải cách tổ chức bộ máy. Đối với một số hạn chế, thiếu sót về chuyên môn thì được UBND TX. Giá Rai nghiêm túc tiếp thu, từ đó có hướng khắc phục.

Qua các buổi làm việc, UBND TX. Giá Rai đã kiến nghị UBND tỉnh phân cấp cho UBND thị xã thẩm quyền quyết định giao biên chế hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp công lập, để UBND thị xã chủ động phân bổ biên chế cho các đơn vị sự nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với công chức, đặc biệt là chính sách tiền lương; đổi mới cơ bản chế độ tiền lương đối với công chức theo từng vị trí việc làm; áp dụng hệ thống bảng lương có tính linh hoạt trên cơ sở thực hiện quyền tự chủ về ngân sách của các địa phương.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.