Cải cách hành chính

Tập trung cải cách thủ tục hành chính hướng đến nền hành chính phục vụ

Thứ Sáu, 01/12/2023 | 16:17

Để triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn bộ phận một cửa các cấp; Bộ nhận diện thương hiệu đã được thống nhất triển khai trên toàn tỉnh; hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã được hiệu chỉnh giao diện trên môi trường điện tử.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phước Long. Ảnh: K.P

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC

Để thực hiện đơn giản hóa TTHC, giữa năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 964 ngày 16/5/2023 phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2023. Có 5/19 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được giao chủ trì rà soát, đánh giá 12 TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan Trung ương và thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tổng số TTHC đã được rà soát, thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa 11/12 TTHC, còn 1 thủ tục thuộc lĩnh vực y tế đang thực hiện. Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Lũy kế đến ngày 30/8/2023, số lượng TTHC nội bộ đã công bố 13 TTHC.

Danh mục TTHC thực hiện tích hợp dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia luôn được tỉnh thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tính đến hết quý 3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 15 quyết định công bố 74 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tính đến hết quý 3, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 151.021 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết đúng hạn 148.094 hồ sơ TTHC, 5 hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn và 2.922 hồ sơ TTHC đang giải quyết. Các hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn chủ yếu là TTHC lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân quá hạn hầu hết đều do cần phải xác minh, thẩm định lại hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ TTHC đã thực hiện nghiêm việc gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

Thực hiện quy định về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quán triệt thực hiện nghiêm việc niêm yết địa chỉ, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC, đảm bảo đúng quy định. Trong kỳ tiếp nhận tổng số 27 yêu cầu phản ánh, đã xử lý đạt 100%.

Đối với việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Sở TT-TT nghiên cứu thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số. Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng phục vụ đúng theo quy định.

Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã vẫn duy trì, thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thông qua việc lấy ý kiến bằng phiếu (đối với trường hợp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp) và lấy ý kiến trực tuyến (đối với trường hợp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến) nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.