Cải cách hành chính

Hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền số

Thứ Hai, 06/12/2021 | 17:22

Ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 46 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Họp trực tuyến trở thành loại hình phổ biến hiện nay. Ảnh: K.K

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh đã có nhiều bước tiến, việc sử dụng hộp thư điện tử của tổ chức và cá nhân trong trao đổi công việc được duy trì thường xuyên. Hiện nay, tổng số hộp thư điện tử đã cấp là trên 5.000 hộp thư cho các cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến huyện; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, qua đó đã góp phần cải thiện chất lượng công việc, thúc đẩy công tác cải cách hành chính và tiết kiệm chi phí hành chính của các cơ quan, đơn vị. Các cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện được trang bị máy tính đầy đủ; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện kết nối mạng nội bộ (LAN) và Internet, trong đó có 97% các máy tính hiện có được kết nối với Internet (trừ máy tính dành cho công tác soạn thảo văn bản mật); cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh đều sử dụng thành thạo máy tính trong phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước đã được lắp đặt đến tất cả 100% các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai và duy trì với 8 điểm cầu, có 2 điểm cầu chính đặt tại Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, 6 điểm cầu cuối đặt tại 6 Văn phòng UBND các huyện, thị xã trong tỉnh nhằm phục vụ các cuộc họp giữa tỉnh với Trung ương và giữa tỉnh với cấp huyện.

Song song đó, tỉnh còn cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, với tổng số 384 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, trong đó tiếp nhận ở mức độ 3 là 198 thủ tục và tiếp nhận ở mức độ 4 là 184 thủ tục. Tỉnh cũng đã phối hợp cung cấp 149 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để thích ứng với nền tảng công nghệ hiện đại, Bạc Liêu cũng đã xây dựng, vận hành và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; nâng cấp và nhân rộng hệ thống quản lý văn bản liên thông, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, tỉnh còn mở các lớp tập huấn về triển khai xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4; sử dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước; tăng cường giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Rõ ràng, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước một cách đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt là đưa vào vận hành hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, xã đã thật sự làm thay đổi bộ máy hành chính từ cơ sở. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh hướng đến việc triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử, chính quyền số, vận hành hệ thống thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở theo đúng lộ trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.