Cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính không ngừng được nâng cao

Thứ Hai, 18/07/2016 | 16:53

Qua thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 239.974 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Hầu hết các loại hồ sơ được giải quyết xong và hoàn trả lại cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.K

NÂNG CAO NHẬN THỨC

Sau khi Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành 8 cuộc, có trên 750 lượt người tham dự và chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Qua triển khai, hầu hết cán bộ, công chức các cấp, các ngành đều nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách TTHC, tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; từng cán bộ, công chức đã thể hiện khá tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân.

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND tỉnh chỉ đạo các các cấp, các ngành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thực chất tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị mình và đề ra kế hoạch những năm tiếp theo. Gắn công tác cải cách TTHC, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với công tác thi đua - khen thưởng hàng năm để kịp thời biểu dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của từng cơ quan, đơn vị. Do đó, trong thời gian qua, công tác cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh không ngừng được cải tiến và phát huy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐẨY MẠNH KIỂM TRA

Công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và một cửa liên thông hiện đại được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm kịp thời điều chỉnh những sai sót, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, kết quả đã kiểm tra được 43 cuộc. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ thành lập nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành công tác CCHC, trọng tâm là tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, quy trình giải quyết TTHC, việc niêm yết công khai TTHC, việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường, thị trấn.

Thông qua các cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá đúng thực trạng công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC, tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chấn chỉnh kịp thời một số mặt còn hạn chế, tồn tại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn trong giải quyết TTHC theo hướng nhanh, gọn, đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.