Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính: Xây dựng nhiều giải pháp mang tính đột phá

Thứ Tư, 12/03/2014 | 19:23

Theo kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính (CCHC - PAR INDEX) năm 2012 của Bộ Nội vụ, Bạc Liêu nằm trong nhóm 19 tỉnh được xếp loại tốt, có chỉ số đạt trên 80%, xếp thứ 14 với 80,56 điểm. Song, có nhiều chỉ số đạt thứ hạng thấp rất cần có giải pháp mang tính đột phá.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, tháng 12/2012, Bộ Nội vụ đã chủ trì triển khai Đề án “Xác định chỉ số PAR INDEX của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012”. Chỉ số này được đánh giá trên cơ sở điều tra xã hội học và các đơn vị tự chấm điểm về CCHC ở 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí đối với cấp bộ, cơ quan ngang bộ; 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí đối với cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xác định chỉ số CCHC, có 8 lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, gồm: Chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC); đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Cụ thể như, ở chỉ số thành phần chỉ đạo, điều hành CCHC, công tác triển khai CCHC được tổ chức thực hiện theo những chủ trương, văn bản hướng dẫn của Trung ương, việc triển khai công tác CCHC được gắn liền với công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước được thể hiện thông qua công tác ban hành kế hoạch CCHC hàng năm, công tác tuyên truyền, kiểm tra sự năng động của chỉ đạo điều hành CCHC. Hay như chỉ số thành phần cải cách TTHC được đánh giá trên 2 tiêu chí là: rà soát, đánh giá, cập nhật TTHC và công khai TTHC. Còn chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước là việc tuân thủ các quy định của Chính phủ, các bộ về tổ chức bộ máy; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, đồng thời thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện phân cấp quản lý và kết quả thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Thực tế cho thấy, công tác CCHC của tỉnh thời gian qua được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số sở, ngành, đơn vị vẫn còn chậm; nhận thức của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về CCHC còn hạn chế. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) còn nhiều bất cập; công tác ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và kiểm tra tình hình thực hiện văn bản QPPL hàng năm chưa kịp thời...

Vì vậy, để kết quả xác định chỉ số CCHC phản ánh thực chất kết quả CCHC, các cấp, ngành cần có nhiều giải pháp thực hiện 8 tiêu chí trên. Đặc biệt cần chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC hàng năm đảm bảo đầy đủ nội dung và nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát TTHC hàng năm trên địa bàn tỉnh, thực hiện việc rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB-CCVC. Thường xuyên kiểm tra thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá CB-CCVC…

Hy vọng rằng, với những giải pháp mang tính đột phá, các địa phương, đơn vị, ngành chức năng sẽ tạo chuyển biến tích cực, nâng chỉ số CCHC trong thời gian tới của tỉnh đạt thứ hạng cao hơn.

M.N

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.