Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính ở huyện Hồng Dân: Hướng đến sự tiện ích, phục vụ nhân dân tốt hơn

Thứ Tư, 28/03/2018 | 15:30

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hồng Dân được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Người dân giao dịch làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công huyện Hồng Dân. Ảnh: K.K

Trong năm 2017, Hồng Dân đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đổi mới công tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất và đồng bộ các văn bản pháp luật. Huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra VBQPPL trên địa bàn. Qua đó đã thẩm định và kiểm tra các VBQPPL cấp xã, tiến hành rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND huyện. Với chức năng là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, đến nay số TTHC được công bố là 254 thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Việc công khai TTHC, các loại giấy tờ hồ sơ, thời gian giải quyết, mức thu lệ phí, phí được thực hiện niêm yết tại trụ sở của Trung tâm Hành chính công (TTHCC) và bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn. Huyện cũng thường xuyên tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân thông qua phiếu nhận hồ sơ…

Cũng trong năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (nay là TTHCC) và các phòng một cửa của các xã, thị trấn đã tiếp nhận 63.683 hồ sơ. Trong đó, cấp huyện tiếp nhận hơn 14.000 hồ sơ, đã giải quyết 13.812 hồ sơ đúng hạn; còn lại 49.645 hồ sơ do các phòng một cửa cấp xã tiếp nhận, đã giải quyết 49.595 hồ sơ đúng hạn. Các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính, nhất là việc thành lập TTHCC, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Việc thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà người dân bỏ ra khi quan hệ các giấy tờ cần thiết.

Theo báo cáo của huyện Hồng Dân, tại TTHCC và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hành chính ở các xã, thị trấn, chủ yếu vẫn sử dụng tài sản đã được đầu tư trước đây để đảm bảo quá trình hoạt động chung. Không ít đơn vị, các tài sản được đầu tư từ trước đã xuống cấp, diện tích tối thiểu chưa đủ theo quy định. Đơn cử như TTHCC huyện tuy đã đi vào hoạt động gần 5 tháng, thế nhưng đến nay hệ thống vận hành vẫn không khác so với thời điểm còn là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Theo nhận xét của một số người dân đến liên hệ làm việc tại TTHCC huyện, thay vì phải đi nhiều nơi như trước, thì giờ đây cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết TTHC chỉ cần đến một nơi là có thể được giải quyết nhiều thủ tục, giảm thời gian đi lại. Tuy nhiên, nơi đây vẫn giải quyết công việc chủ yếu bằng phương pháp thủ công, chưa tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử, qua mạng trực tuyến… nên hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến hầu như rất thấp.

Thiết nghĩ, trong xu hướng hội nhập và phát triển, dịch vụ hành chính công sẽ là mảng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi yêu cầu đổi mới không ngừng. Đột phá trong cải cách hành chính công sẽ tạo lập những bước đi vững chắc cho Hồng Dân trong việc phục vụ nhân dân, góp phần cải cách hành chính ở địa phương. Do đó, ngoài việc nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, đạo đức, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân… thì rất cần đổi mới thủ tục một cách khoa học, đơn giản, nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi giao dịch, thực hiện các TTHC.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.