Cải cách hành chính

Cải cách thủ tục hành chính: Những hạn chế cần được tháo gỡ

Thứ Hai, 07/07/2014 | 17:12

Với sự quan tâm đúng mức, sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, thời gian qua, các sở, ngành, UBND triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Mặc dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng trên thực tế, hoạt động CCHC của tỉnh vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục…

Cơ chế chính sách phù hợp…

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực được thể hiện qua các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và kết quả thực hiện của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã. Cụ thể, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc, chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên. Việc rà soát các quy định hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và thực hiện tốt. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hoàn thiện, trở thành chủ đề chính trong các việc cần CCHC mà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng. Cơ sở vật chất, phòng làm việc của bộ phận một cửa liên tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, bố trí khang trang, rộng rãi, thoáng mát và từng bước đảm bảo yêu cầu. Đa số cán bộ có tinh thần, thái độ phục vụ tốt và nhận được sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi việc giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định, thuận lợi và dễ dàng.

Tuy nhiên bên cạnh đó, những hạn chế trong công tác CCHC cũng không phải là ít. Vai trò tham mưu, giúp việc của một số sở, ngành có liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước có biểu hiện chưa thật sự tích cực. Trong đó, nhận thức của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về CCHC còn hạn chế, chưa xem nhiệm vụ CCHC là trọng tâm và thường xuyên.

Công khai thủ tục hành chính tại UBND xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) cho người dân xem. Ảnh: K.P

Đảm bảo nguồn nhân lực

Việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo. Đa số là cán bộ kiêm nhiệm, không bố trí cán bộ chuyên trách dẫn đến tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ không xuyên suốt. Nhiều đơn vị còn chậm trong rà soát quy định hành chính, kết quả rà soát chưa đảm bảo yêu cầu. Việc niêm yết công khai quy trình giải quyết TTHC tại các bộ phận một cửa có thực hiện nhưng chưa đầy đủ, chưa được cập nhật bổ sung kịp thời, đặc biệt là ở cấp xã, phường.

Công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở cấp huyện vẫn chưa đáp ứng, còn 4 huyện chưa triển khai được một cửa liên thông. Cấp xã trên 80% chưa triển khai được cơ chế này, hiện chỉ có 12/64 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Thậm chí đối với các xã, phường đã tổ chức một cửa liên thông, cũng không đảm bảo đủ các lĩnh vực. Các huyện đã triển khai một cửa liên thông hiện đại thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn do máy móc thiết bị khi vận hành thường xuyên hư hỏng, việc vận hành nhiều lúc không được thông suốt. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC của các đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, việc tổng hợp xây dựng báo cáo CCHC một số sở, ngành, UBND cấp huyện chưa được quan tâm, còn chậm, nội dung báo cáo chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ngoài yếu tố cơ chế chính sách phù hợp thì nguồn nhân lực để đảm bảo vận hành cũng cực kỳ quan trọng. Nên chăng, cần mạnh dạn giao khoán cho các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước để thực hiện một số dịch vụ công để vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân, vừa giảm tải cho hệ thống hành chính Nhà nước, từ đó chất lượng các hoạt động hành chính cũng được cải thiện.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.